WELKOM OP RYTHOVIAAN

friederich-der-wandererWelkom op RYTHOVIAAN het blog dat je veel interessante historische,culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen laat zien.

RYTHOVIAAN volgt de lessen die je krijgt, maar het geeft ook vaak verdieping van de stof.

RYTHOVIAAN daagt je uit zelf na te denken en op zoek te gaan naar kennis. Over kennis wordt te vaak gezegd dat die niet meer zo belangrijk zou zijn want je kunt tegenwoordig alles opzoeken. Volkomen onzin natuurlijk ! Want wie bepaalt dan wat je opzoekt ? En vanuit welke achtergrond moet jij dan zoeken ? Zelf veel kennis bezitten maakt dat je de dingen beter kunt beoordelen en dat je kunt zien wat waar is en wat niet. Google maakt keuzes uit de kennis die niet jouw keuzes hoeven te zijn ! Dus zelf kennis verwerven is wel degelijk belangrijk.

RYTHOVIAAN wil je ook laten kennismaken met andere culturen en manieren van denken. Mr. Lee staat voor democratie, vrijheid van denken, respect en tolerantie. In een vrije samenleving heeft iedere burger het recht op vrije meningsuiting, maar je vrijheid houdt op waar de onvrijheid van de ander begint. Als docent daag ik je uit tot zelfstandig denken op basis van argumenten. Ik geef soms mijn persoonlijke mening maar daag je uit om je eigen opinies te ontwikkelen op basis van je verworven kennis.

RYTHOVIAAN heeft berichten en pagina’s. Op de pagina’s vind je speciale onderwerpen. Misschien inspiratie voor een werkstuk ?

Mr. Lee

POST RYTHOVIAAN mijn interessant en soms kritisch blog na pensionering

http://youtube.com/c/Freeman1953

Advertenties

They shall not grow old

Je ziet Britse soldaten aan het westelijk front in WO 1. Honderd jaar geleden !

De beelden zijn gekleurd en bewerkt door geavanceerde computertechnologie.

door mr Lee Geplaatst in WO I

Stonehenge

Afbeelding

1400 jaar islam een chronologie

1400 jaar islamitische geschiedenis geeft je te denken.

Sla de hieronder weergegeven links er maar eens op na.

https://ejbron.wordpress.com/2012/08/16/historie-1400-jaar-islamitische-expansie-islamitisch-imperialisme-en-islamitische-slavenhandel/

https://rythoviaan.wordpress.com/islam-verklaard/

https://themuslimissue.wordpress.com/2012/07/01/islam-and-slavery-india/

th

 

 

 

Communisme en Rusland 1917-1941

Tsar_nikolai

In dit artikel worden de belangrijkste zaken bijgehouden die in de les besproken worden over het onderwerp communisme en Rusland 1917-1941.

Rusland is een autoritair keizerrijk onder het bewind van de Romanovs. Sinds 1613.

De zwakke Tsaar Nicolaas II regeert vanuit Sint Petersburg gesteund door de adel en de orthodoxe

kerk. Hij wordt door het volk “Vadertje Tsaar” genoemd heerser over “Moedertje Rusland”.

80 procent van het volk is boer. Er is sprake van een opkomende industrie en een begin van een

industrie-proletariaat is aanwezig. Met voornamelijk Frans kapitaal is de Trans Siberische spoorlijn

aangelegd. Rusland heeft sinds 1894 een bondgenootschap met Frankrijk.

De boeren zijn vaak via hun dorpsgemeenschappen ( de mir ) nog afbetaling aan de landeigenaren

schuldig. Daarmee werd de emancipatie van de boeren in 1861 betaald. Horigen werden vrij maar schulden

lijken vaak onoverkoombaar. Hervormingen zijn dringend nodig.

Nicholas II Surrounded by Family

Voorspel
1904-1905 Russisch Japanse Oorlog wordt verloren door Rusland gevolg :

1905  Februari Revolutie : de eerste Sowjets en de Tsaar belooft een Doema (= parlement)

1908 Tsaar heeft de macht weer volledig in handen. Doema uitgespeeld.

1911 Moord op minister Stolypin. Laatste kans op politieke hervormingen verspeeld.

1914  Rusland aan de kant van de geallieerden ( Entente ) in oorlog met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk. Mislukte inval in Oost Pruisen. Succes in de oorlog tegen Oostenrijk Hongarije.

1916  December : Moord op Raspoetin. Hij had voorspeld dat de Romanovs ten onder zouden gaan.

Rasputin_opt

1917 Februari Revolutie : Tsaar treedt af na volksopstand in Petrograd.

revolutionfeb

Voorlopige regering (o.l.v. Prins Lvov en later Kerensky)

Arbeiders en soldatenraden de zg. sowjets vormen tegenmacht.

Oorlog aan de zijde van de geallieerden wordt voortgezet

Chaos in het leger. Verbroedering met de Duitsers. Honger aan het thuisfront. Deserteren van soldaten.

April 1917 : Lenin wordt door de Duitsers naar Petrograd gestuurd. Lenin werd in het geheim door de Duitsers betaald.

In een geblindeerde trein reist hij vanuit Zwitserland naar Rusland.

Juli 1917 : Mislukte staatsgreep van de Bolsjewieken. Lenin vlucht naar Finland. Trotsky duikt onder.

Augustus 1917 : Mislukte aanval op Petrograd door de contrarevolutionaire  generaal Kornilov.

Tsaar en zijn familie geinterneerd  ( gevangen gezet ) in Siberie

Russian_Empire_Map_1912

7 november    De communisten plegen een staatsgreep : de Oktober Revolutie

Lenin aan de macht . Trotsky bouwt het Rode Leger op.

BROOD,LAND EN VREDE ! is de slogan van Lenin

1918 Einde democratie en de Communistische partij alleen aan de macht

Begin terreur tegen tegenstanders en inbeslagnemen van oogsten en vee.

Boeren verzetten zich fel.

Nog meer terreur op het platteland en honger in de steden.

hunger-in-Russia3.11

1918 -1920  OORLOGSCOMMUNISME

Voedselvorderingen door de bolsjewieken op het platteland. Massale hongersnood.

Maart 1918 : Vrede van Brest Litowsk met Duitsland.Duitsers krijgen grote delen van West Rusland

juli 1918  :  Tsaar en familie door communisten vermoord in Jekatarinenburg in de Oeral

execution-of-the-tsar

Witte machten grijpen in en voeren oorlog tegen de Bolsjewieken ( VS, GB, F, Jap,)

1918- 1922 BURGEROORLOG

01

Roden tegen de Witten. Hongersnood, terreur en onvoorstelbaar lijden.

Lenin wint uiteindelijk

1921 Invoering van de Nieuwe Economische Politiek die de mensen weer wat economische vrijheden geeft ( markthandel, eigen stukje grond en winkels in privehanden. De grote bedrijven blijven in handen van de staat.

Emblem of USSR without labels_thumb

1922 Unie van Socialistische Sowjet Republieken opgericht : de Sowjet Unie

Januari 1924 Dood van Lenin

1924-1925 MACHTSTRIJD TUSSEN TROTSKY EN STALIN

12trotskyLenin had in zijn politieke testament gewaarschuwd voor Stalin die hij een wrede, niets ontziende machtswellusteling vond. Op een partijcongres na Lenin’s dood wordt het testament niet voorgelezen. Stalin krijgt wel veel tegenstemmers maar blijft het vertrouwen van de partij genieten. Hij weet Trotsky zwart te maken en deze gaat in ballingschap. Ook andere bolsjewieken schakelt hij uit. Na 1925 is de secretaris van de partij , Josef  Djoegasvili , alias Josef Stalin de absolute baas in de partij. Later wordt Trotsky in Mexico door Stalins geheime dienst vermoord. (1940).

Na 1929 stop Stalin met de NEP en begint hij zijn eigen politiek om van de USSR een wereldmacht te maken. Deze politiek kent twee kanten :

gulag

1 Industrialisatie door middel van een planeconomie met vijfjarenplannen en

2 Collectivisatie van de landbouw met een strijd tegen “de klasse van de Koelakken”

Koelakken zijn zogenaamde rijke boeren.

Tijdens de collectivisatie vinden miljoenen mensen de dood en worden miljoenen gedeporteerd naar de goelag kampen. Bovendien worden de plattelandsbewoners van de Oekraine en andere streken bewust uitgehongerd door alle voedsel weg te halen en geen bevoorrading meer toe te staan.  Naar schatting 5 miljoen mensen worden bewust uitgehongerd. Dit wordt de Holodomor genoemd.

Stalin maakte gebruik van slavenarbeid en miljoenen onschuldigen verdwenen in de goelag archipel, de stalinistische concentratiekampen. Stalin wordt gevreesd maar ook vereerd als een supermens. Dit is de persoonsverheerlijking van de dictator.

De stalinistische terreur wordt wel heel treurig getoond in een aflevering van In Europa over het jongetje Pavlik. Kijk naar de aflevering.

De moord op de partijleider van Leningrad Kyrov (1934) was het begin van ‘De Grote Zuivering’. De Grote Zuivering was een meedogenloze heksenjacht: voormalige oppositieleiders ( oppositie = tegenstand ) binnen de partij, staatshoofden, premiers en partijleiders van deelrepublieken, geestelijken, intellectuelen, kunstenaars, trotskisten (aanhangers van Trokski ), zinovjevisten (aanhanger van Zinovjev), rechtsen, maar ook gewone burgers werden het slachtoffer van Stalin’s ‘zuiveringen’. Bijna de halve legerleiding, waaronder de geniale maarschalk Michail Toechatsjevski , werd terechtgesteld. De goelags ( staatskampen ) zaten overvol.

Toen uiteindelijk Hitler op 22 juni 1941 de Sowjet Unie binnenviel zat het Rode Leger vrijwel zonder goede officieren en werden miljoenen soldaten door de Nazi’s krijgsgevangen gemaakt.

In augustus 1939 sloten de Sowjets een Niet-Aanvalsverdrag met de Duitsers. De wereld was verbaasd. Communisten waren toch de grootste vijanden van de Nazi’s ? Stalin kreeg wat hij wilde : Oost Polen en de Baltische landen. Hitler veroverde Polen en kon zonder bedreiging in het oosten het westen aanvallen ( mei 1940) . Frankrijk werd verslagen en ook ons land, Belgie en Luxemburg werden bezet. In het westen bleef alleen Engeland over om de strijd tegen HItler voort te zetten.

Op 22 juni 1941 verbrak Hitler het niet aanvalsverdrag met Stalin en viel hij de Sowjet Unie binnen. De Grote Vaderlandse Oorlog werd een vernietigingsoorlog die 28 miljoen mensen het leven zou kosten.

Duitse gebiedsuitbreiding 1938 – 1939

Hitler tekent op 30 september 1939 het Verdrag van Munchen waarbij de Tsjechen afstand moesten doen van hun grensgebieden , het Sudetenland. Op 13 maart 1939 viel Hitler alsnog Tsjechië binnen en annexeerde hij het als het zg. Protectoraat Bohemen Moravië.

In augustus 1939 sloot hij het non agressie pact met Stalin. Dit monsterverbond gaf hem de vrije hand In Polen en later in 1940 in West Europa.

Kijk op :

https://wp.me/p261gS-ZA

Op 1 september 1939 viel Nazi Duitsland Polen binnen en was de tweede wereldoorlog een feit. Jaren van apeasement konden niet voorkomen dat de dictator de wereld in de afgrond stortte.

Geheime afspraken met de Sovjets brachten een Poolse deling. Stalin had tijd gekocht en het Oost Poolse gebied alsmede de Baltische staten werden door de Sovjets bezet.

Wie Mein Kampf las kon echter weten dat het niet hierbij zou blijven. Op 22 juni 1941 vielen de Nazi’s de Sovjet Unie binnen. De Vernichtungskrieg was begonnen. Miljoenen mensen werden het slachtoffer van de rassenwaan en agressie van de Nazi’s.