WELKOM OP RYTHOVIAAN

Het_wapen_de_geus_op_de_Bataafse_vlagWelkom op RYTHOVIAAN het blog dat je veel interessante historische,culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen laat zien.

RYTHOVIAAN volgt de lessen die je krijgt, maar het geeft ook vaak verdieping van de stof.

RYTHOVIAAN daagt je uit zelf na te denken en op zoek te gaan naar kennis. Over kennis wordt te vaak gezegd dat die niet meer zo belangrijk zou zijn want je kunt tegenwoordig alles opzoeken. Volkomen onzin natuurlijk ! Want wie bepaalt dan wat je opzoekt ? En vanuit welke achtergrond moet jij dan zoeken ? Zelf veel kennis bezitten maakt dat je de dingen beter kunt beoordelen en dat je kunt zien wat waar is en wat niet. Google maakt keuzes uit de kennis die niet jouw keuzes hoeven te zijn ! Dus zelf kennis verwerven is wel degelijk belangrijk.

RYTHOVIAAN wil je ook laten kennismaken met andere culturen en manieren van denken. Mr. Lee staat voor democratie, vrijheid van denken, respect en tolerantie. In een vrije samenleving heeft iedere burger het recht op vrije meningsuiting, maar je vrijheid houdt op waar de onvrijheid van de ander begint.Als docent daag ik je uit tot zelfstandig denken op basis van argumenten.Ik geef soms mijn persoonlijke mening maar daag je uit om je eigen opinies te ontwikkelen op basis van je verworven kennis.

RYTHOVIAAN heeft berichten en pagina’s.

Op de pagina’s vind je speciale onderwerpen. Misschien inspiratie voor een werkstuk ?

Mr. Lee

Advertenties

Duitse gebiedsuitbreiding 1938 – 1939

Hitler tekent op 30 september 1939 het Verdrag van Munchen waarbij de Tsjechen afstand moesten doen van hun grensgebieden , het Sudetenland. Op 13 maart 1939 viel Hitler alsnog Tsjechië binnen en annexeerde hij het als het zg. Protectoraat Bohemen Moravië.

In augustus 1939 sloot hij het non agressie pact met Stalin. Dit monsterverbond gaf hem de vrije hand In Polen en later in 1940 in West Europa.

Kijk op :

https://wp.me/p261gS-ZA

Op 1 september 1939 viel Nazi Duitsland Polen binnen en was de tweede wereldoorlog een feit. Jaren van apeasement konden niet voorkomen dat de dictator de wereld in de afgrond stortte.

Geheime afspraken met de Sovjets brachten een Poolse deling. Stalin had tijd gekocht en het Oost Poolse gebied alsmede de Baltische staten werden door de Sovjets bezet.

Wie Mein Kampf las kon echter weten dat het niet hierbij zou blijven. Op 22 juni 1941 vielen de Nazi’s de Sovjet Unie binnen. De Vernichtungskrieg was begonnen. Miljoenen mensen werden het slachtoffer van de rassenwaan en agressie van de Nazi’s.

Zo zag de acropolis in Athene eruit

Het grote beeld van Pallas Athena torent boven de tempels uit. De trappen van de areopagus leiden naar het parthenon de tempel van de maagd Athena. In de tijd van Pericles werden de bouwwerken gebouwd. Dit was in de 5e eeuw v Chr. Tijdens de Perzische oorlog in 480 v Chr verwoestten de Perzen de tempels op de acropolis en de stad Athene.

Op de voorgrond zie je agora met twee exedra’s. Grote ronde zitbanken. Je kon er handelen , aan politiek doen of gewoon wat chillen.

Athena van Lindos

Recent bezocht ik op Rhodos de acropolis van Lindos waar zich sinds de 9e eeuw voor chr het tempelcomplex van Athena Lindia bevindt. Tot in het begin van de christelijke tijden in de 4e eeuw na chr werd de godin van de wijsheid en de slimme strategie hier aanbeden.

“Herakles’  zoon Tlepolemos de grote en machtige leidde uit Rhodos negen schepen met aan boord de trotse mannen van Rhodos , zij die in de omgeving van Rhodos woonden en drievoudig bevolen werden , Ialysos en Lindos en zilver schitterend Kameiros.”

Homeros , de Illias 2.653

Acropolis Lindos from jampa gyatso on Vimeo.


foto’s mr Lee 2017

De Perzische Oorlogen


Hier zie je een kaart van het Perzische Rijk rond 500 voor christus.
Klik op de kaart en je kunt de kaart vergroot zien.

Darius

Koning Darius de GroteJe ziet de Koninklijke Weg lopen van Sardis naar Susa. Onder koning Darius probeerden de Perzen de Griekse poleis (meervoud van polis = stadstaat) in Hellas te veroveren. Aanleiding was de opstand van de Griekse steden (vaak kolonies van Athene) in Ionie in 500. Darius stuurde in 492 een vloot en een leger.Maar de vloot leed schipbreuk bij het schiereiland Athos en de poging om Hellas te veroveren werd gestaakt. In 490 werd de poging herhaald maar de Perzen werden ten noorden van Athene in de vlakte van Marathon verslagen. Darius stierf en zijn zoon Xerxes viel Griekenland weer binnen met een enorm leger van Perzen maar ook Griekse bondgenoten. Bij de pas van Thermopylai hielden de Spartanen onder bevel van hun koning Leonidas de Perzen tegen. Zij sneuvelden allemaal. Zij gingen de geschiedenis in als de Driehonderd.

Leonidas

Ondertussen konden de Atheners hun bevolking evacueren uit de stad Athene.Zij trokken weg richting Peloponnesos. De leider van de Atheners Themistokles had na de ontdekking van de zilverlagen bij Laurion van de opbrengst een vloot laten bouwen.De vrije mannen van Athene wachtten af op zee Samen met de schepen van hun bondgenoten.

De Perzische vloot naderde het eiland Salamis terwijl Xerxes aan de kust als toeschouwer toekeek. Hij was ervan overtuigd dat de veel kleinere Griekse vloot verslagen zou worden. Maar de Grieken kenden de verraderlijke wateren rond Salamis  veel beter. Ze wisten de Perzische vloot in een smalle zeestraat te lokken. De wilde golven en stromingen deden de rest. De vloot van de Shahanshah (= Koning der Koningen) Xerxes ging roemloos ten onder.De zeelui die aanspoelden werden door de Grieken zonder genade gedood.Er wordt verteld dat Xerxes gezeten op een troon aan de kust weende bij zoveel tegenslag en zoveel vernedering.Hij reisde terug naar de Perzische hoofdstad. Zijn generaal Mardonius kreeg de opdracht de oorlog verder te zetten.

In Plataiai versloegen de Grieken onder de Spartaan Pausanias het Perzische leger. Dat was in 479. Er waren nog resten van de Perzische vloot over die bij Mycale in Klein Azie door de Atheners tot zinken werden gebracht. De steden op de Ionische eilanden werden toegelaten tot de Helleense Bond van Athene maar de steden op het vasteland niet.Die konden moeilijk verdedigd worden tegen het nog steeds machtige rijk van Xerxes.

Xerxes

De Perzische Oorlogen werden beschreven door. Herodotos  en Thucydides, belangrijke geschiedschrijvers.Ons woord schaak komt van het Perzische shah dat koning betekent.

Voor Athene had de overwinning grote gevolgen op het gebied van het bestuur en de politiek van de polis Athene.