WELKOM OP RYTHOVIAAN

Het_wapen_de_geus_op_de_Bataafse_vlagWelkom op RYTHOVIAAN het blog dat je veel interessante historische,culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen laat zien.

RYTHOVIAAN volgt de lessen die je krijgt, maar het geeft ook vaak verdieping van de stof.

RYTHOVIAAN daagt je uit zelf na te denken en op zoek te gaan naar kennis. Over kennis wordt te vaak gezegd dat die niet meer zo belangrijk zou zijn want je kunt tegenwoordig alles opzoeken. Volkomen onzin natuurlijk ! Want wie bepaalt dan wat je opzoekt ? En vanuit welke achtergrond moet jij dan zoeken ? Zelf veel kennis bezitten maakt dat je de dingen beter kunt beoordelen en dat je kunt zien wat waar is en wat niet. Google maakt keuzes uit de kennis die niet jouw keuzes hoeven te zijn ! Dus zelf kennis verwerven is wel degelijk belangrijk.

RYTHOVIAAN wil je ook laten kennismaken met andere culturen en manieren van denken. Mr. Lee staat voor democratie, vrijheid van denken, respect en tolerantie. In een vrije samenleving heeft iedere burger het recht op vrije meningsuiting, maar je vrijheid houdt op waar de onvrijheid van de ander begint.Als docent daag ik je uit tot zelfstandig denken op basis van argumenten.Ik geef soms mijn persoonlijke mening maar daag je uit om je eigen opinies te ontwikkelen op basis van je verworven kennis.

RYTHOVIAAN heeft berichten en pagina’s.

Op de pagina’s vind je speciale onderwerpen. Misschien inspiratie voor een werkstuk ?

Mr. Lee

Advertenties

Cynthia McLeod over de geschiedenis van Suriname

Het slavernijverleden speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Suriname én Nederland. Cynthia McLeod vindt het belangrijk dat Nederlanders zich bewust worden van het bestaan van deze duistere periode in de geschiedenis. McLeod, de grande dame van de Surinaamse geschiedschrijving, gaat op het Geschiedenis Festival in gesprek met John Jansen van Galen en Leo Balai.
Gepubliceerd op 4 oktober 2017.

Op het Geschiedenis Festival wordt een stadswandeling door Haarlem georganiseerd langs plekken die een link vormen met het slavernijverleden. Wat vindt u van dit initiatief?
‘Heel mooi. Het slavernijverleden is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse en de Surinaamse geschiedenis. Tot voor kort wisten Nederlandse kinderen nog helemaal niet dat hun voorouders ooit slaven hebben gehouden. Ik vind het goed dat mensen meer leren over deze belangrijke periode in de geschiedenis.’

Het slavernijdebat wordt steeds meer gevoerd in de publieke ruimte. Dit uit zich bijvoorbeeld in de discussie over beelden als dat van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn, of andere verwijzingen naar de ‘zwarte bladzijden’ uit onze geschiedenis. Volgt u dit debat? Wat is uw standpunt hierin?
‘Het is voor ons moeilijk om naar het verleden te kijken, omdat ons zicht wordt vertroebeld door een hedendaagse bril. We hebben tegenwoordig hele andere waarden en normen dan vierhonderd jaar geleden. Over tweehonderd jaar zal men waarschijnlijk ook met verbazing naar onze tijd kijken, omdat wij lammetjes fokken om op te eten.’

‘Toch kunnen we wel met een zekere objectiviteit zeggen dat mensen hun waardigheid afpakken een erg slechte daad is. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen zich bewust worden van het bestaan van deze periode in de Nederlandse geschiedenis. In het geval van Coen vind ik dan ook niet dat het standbeeld moet verdwijnen, wel zou men in ieder geval de tekst op de sokkel moeten aanpassen.’

‘Over tweehonderd jaar zal men waarschijnlijk ook met verbazing naar onze tijd kijken’
Tegelijkertijd zijn er mensen die niks willen horen over het slavernijverleden. Zij zeggen niet verantwoordelijk te zijn voor de daden van hun voorouders.
‘Dat zijn ze ook niet. Hoewel ik daar tegenover wil stellen dat mensen wel vaak trots zijn op de goede succesvolle daden van hun voorouders van vierhonderd jaar geleden.’

Tijdens het Geschiedenis Festival gaat u ook in gesprek met historicus Leo Balai. Hij heeft voorgesteld om op 1 juli in Suriname een feestdag voor de afschaffing van de slavernij in te voeren en in Nederland eens in de zoveel tijd een herdenking van het slavernijverleden te organiseren. Wat vindt u van dit voorstel?
‘Dat lijkt me een heel mooi initiatief. Bijvoorbeeld iets als de Nationale Dodenherdenking. Dan kunnen we allemaal de rouwen om de slachtoffers zonder ons persoonlijk schuldig te voelen. Toen Surinamers na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst naar Nederland kwamen waren ze verbaasd over het feit dat men in Nederland het alleen maar had over de Tweede Wereldoorlog.’

Moeten we naast herdenking en bewustwording ook concreet actie ondernemen voor de nabestaanden van de slachtoffers van de slavernij?
‘Het is van belang dat we waarborgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op succes in het leven. In Nederland is dat officieel het geval, in de praktijk helaas nog niet. Maar in de Verenigde Statem is dat nog veel minder eerlijk verdeeld. Het lijkt me terecht dat de discussie daar veel meer oplaait dan hier, maar het is niet nodig die felheid naar Nederland te importeren.’

‘Nederland kan op het gebied van immigratie en integratie nog wat leren van Suriname’
U gaat het op het Geschiedenis Festival niet alleen hebben over het slavernijverleden, maar over de hele geschiedenis van Suriname. Wat maakt Suriname historisch gezien een bijzonder of interessant land?
‘Laten we vooral naar de geschiedenis van Suriname kijken, want het heden is op politiek gebied een complete puinhoop. Tijdens het onafhankelijk worden van Suriname zijn grote fouten gemaakt. De problemen stammen vooral uit het idee dat toen ontstond dat Suriname een eigen leger nodig had. Om dat leger te bemannen werd sergeanten uit Nederland geïmporteerd, van wie Desi Bouterse er een was.’

‘Een veel mooier aspect van de Surinaamse geschiedenis is de ontzettend succesvolle integratie. Behalve de oorspronkelijke bevolking is het Surinaamse volk nazaat van mensen die goedschiks of kwaadschiks naar Suriname zijn gebracht. Veel meer kwaadschiks, zoals de geroofde Afrikanen die met honderdduizenden als slaaf zijn ingevoerd. Maar ook veel Joden kwamen in de zeventiende eeuw naar Suriname. Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen contractarbeiders vanuit China, India en Indië. Al deze verschillende bevolkingsgroepen hebben hun eigen community opgericht. We leven niet alleen vreedzaam naast elkaar maar ook met elkaar: we leren van elkaar en we genieten ook van elkaar. Nederlanders kunnen in dit opzicht nog wat leren van Suriname, nu zij zelf te maken krijgen met migratiestromen en integratieproblemen.’

meer :

https://www.scholieren.com/boek/2723/hoe-duur-was-de-suiker/zekerwetengoed

Athena van Lindos

Recent bezocht ik op Rhodos de acropolis van Lindos waar zich sinds de 9e eeuw voor chr het tempelcomplex van Athena Lindia bevindt. Tot in het begin van de christelijke tijden in de 4e eeuw na chr werd de godin van de wijsheid en de slimme strategie hier aanbeden.

“Herakles’  zoon Tlepolemos de grote en machtige leidde uit Rhodos negen schepen met aan boord de trotse mannen van Rhodos , zij die in de omgeving van Rhodos woonden en drievoudig bevolen werden , Ialysos en Lindos en zilver schitterend Kameiros.”

Homeros , de Illias 2.653

Acropolis Lindos from jampa gyatso on Vimeo.


foto’s mr Lee 2017

De Perzische Oorlogen


Hier zie je een kaart van het Perzische Rijk rond 500 voor christus.
Klik op de kaart en je kunt de kaart vergroot zien.

Darius

Koning Darius de GroteJe ziet de Koninklijke Weg lopen van Sardis naar Susa. Onder koning Darius probeerden de Perzen de Griekse poleis (meervoud van polis = stadstaat) in Hellas te veroveren. Aanleiding was de opstand van de Griekse steden (vaak kolonies van Athene) in Ionie in 500. Darius stuurde in 492 een vloot en een leger.Maar de vloot leed schipbreuk bij het schiereiland Athos en de poging om Hellas te veroveren werd gestaakt. In 490 werd de poging herhaald maar de Perzen werden ten noorden van Athene in de vlakte van Marathon verslagen. Darius stierf en zijn zoon Xerxes viel Griekenland weer binnen met een enorm leger van Perzen maar ook Griekse bondgenoten. Bij de pas van Thermopylai hielden de Spartanen onder bevel van hun koning Leonidas de Perzen tegen. Zij sneuvelden allemaal. Zij gingen de geschiedenis in als de Driehonderd.

Leonidas

Ondertussen konden de Atheners hun bevolking evacueren uit de stad Athene.Zij trokken weg richting Peloponnesos. De leider van de Atheners Themistokles had na de ontdekking van de zilverlagen bij Laurion van de opbrengst een vloot laten bouwen.De vrije mannen van Athene wachtten af op zee Samen met de schepen van hun bondgenoten.

De Perzische vloot naderde het eiland Salamis terwijl Xerxes aan de kust als toeschouwer toekeek. Hij was ervan overtuigd dat de veel kleinere Griekse vloot verslagen zou worden. Maar de Grieken kenden de verraderlijke wateren rond Salamis  veel beter. Ze wisten de Perzische vloot in een smalle zeestraat te lokken. De wilde golven en stromingen deden de rest. De vloot van de Shahanshah (= Koning der Koningen) Xerxes ging roemloos ten onder.De zeelui die aanspoelden werden door de Grieken zonder genade gedood.Er wordt verteld dat Xerxes gezeten op een troon aan de kust weende bij zoveel tegenslag en zoveel vernedering.Hij reisde terug naar de Perzische hoofdstad. Zijn generaal Mardonius kreeg de opdracht de oorlog verder te zetten.

In Plataiai versloegen de Grieken onder de Spartaan Pausanias het Perzische leger. Dat was in 479. Er waren nog resten van de Perzische vloot over die bij Mycale in Klein Azie door de Atheners tot zinken werden gebracht. De steden op de Ionische eilanden werden toegelaten tot de Helleense Bond van Athene maar de steden op het vasteland niet.Die konden moeilijk verdedigd worden tegen het nog steeds machtige rijk van Xerxes.

Xerxes

De Perzische Oorlogen werden beschreven door. Herodotos  en Thucydides, belangrijke geschiedschrijvers.Ons woord schaak komt van het Perzische shah dat koning betekent.

Voor Athene had de overwinning grote gevolgen op het gebied van het bestuur en de politiek van de polis Athene.