Afbeelding

Albrecht Dürer

Albrecht_Durer_Self-Portrait_age_28_

Albrecht Dürer de Duitse kunstenaar uit Neurenberg is hier 28 jaar. Het is het jaar 1500. Hij was naar Italië gegaan om de kunst van de Renaissance te bestuderen. De tijd veranderde snel. Wat wij later de middeleeuwen gingen noemen begon te eindigen en een nieuwe tijd brak aan. 1500 was niet alleen het begin van een nieuwe eeuw maar de mensen waren ook onzeker over de tijd die ging komen. Zou het einde der tijden, zoals in de bijbel voorspeld, nabij zijn ? Dürer kon nog niet weten dat 17 jaar later Maarten Luther de kerk zou uitdagen met zijn stellingen en dat het christendom gesplitst zou raken in de protestantse hervormers enerzijds en de oude katholieke kerk van Rome anderzijds. Je moet bedenken dat de mensen toen nog geheel leefden in de christelijke overtuiging en dat het christen zijn vanzelfsprekend was. Er heerste overal angst voor de eindtijd waarin het laatste oordeel over de mensen geveld zou worden .

1500 was ook het geboortejaar van Karel V die als keizer over grote delen van Europa en de wereld zou gaan heersen. In zijn rijk, zei men ging “de zon nooit onder”.

Laten we dit jaar de geschiedenis gaan volgen tot de 19e eeuw en gaan ontdekken dat de mens langzamerhand ondanks oorlogen, religieuze onverdraagzaamheid toch persoonlijk vrij kon worden. Een vrijheid die wij vanzelfsprekend vinden maar die in 1500 niet kon bestaan.

Veel succes klas 2 !

mr. Lee

Advertenties