Steden en staten

Advertenties

De zeven hoofdzonden

image

Reeds in de oudheid werden zij onderkend : de zeven hoofdzonden van waaruit alle ellende in de wereld voortkomt.
Stof tot nadenken .
AVARITIA hebzucht
INVIDIA    jaloezie
IRA            woede
SUPERBIA ijdelheid
LUXURIA  wellust
ACEDIA    luiheid
GULA        gulzigheid

Wie is er vrij van ? Maar dieper ligt de oorzaak. Dat is de fundamentele onwetendheid over de werkelijke aard van het bestaan. Pas na geleidelijke opheffing van die onwetendheid kan de mens zichzelf geleidelijk veranderen.

Het oudst bekende Nederlands ?

hebbanollavogala-euverman

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?
Dit is een Nederlandse zin, ook al is hij op het eerste gezicht nauwelijks meer te begrijpen. Het is dan ook zo ongeveer het vroegste Nederlands dat we kennen, zo’n duizend jaar oud. Letterlijk staat er: Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij; wat wachten we nu, oftewel: ‘Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve jij en ik; waar wachten we nog op?’ Het zijn waarschijnlijk twee regels uit een liefdesliedje.

Deze regels werden omstreeks het jaar 1100 als pennenproef neergeschreven door een Vlaamse monnik die in een Engels klooster verbleef. Zijn dagelijks leven was grotendeels gevuld met het overschrijven van Latijnse en Oudengelse teksten. Af en toe moest hij de ganzenveer waarmee hij schreef aanscherpen. Op de laatste bladzijde van het boek dat hij aan het maken was, probeerde hij uit of zijn pen weer goed schreef, alvorens verder te werken. In zo’n geval schrijf je vaak het eerste dat je te binnen schiet. Bij onze monnik was dat een liefdesversje dat hij nog uit zijn jeugd in Vlaanderen kende: Hebban olla vogala…

Het was dus niet meer dan een incident, dat slechts met de wijsheid van vele eeuwen later kan worden beschouwd als het begin van een nieuw fenomeen: het gebruik van de Nederlandse taal als medium voor een literatuur-op-schrift. Dat die vroege Nederlandstalige pennenvrucht tot stand kwam in een kloosteromgeving en bewaard is gebleven in een gewijd kloosterboek is natuurlijk geen toeval. Lang was het schrijven een aangelegenheid van monniken en werd het schrift vooral gebruikt voor de sacrale, Latijnse teksten van de kerk.

Middeleeuwse kunst na 1300

 

 

Mont Saint Michel

De Mont Saint Michel op de grens van Normandie en Bretagne werd op 9 april jl. door onze leerlingen bezocht tijdens de uitwisseling met Carquefou..foto mr Lee

De Mont Saint Michel op de grens van Normandie en Bretagne werd op 9 april jl. door onze leerlingen bezocht tijdens de uitwisseling met Carquefou..foto mr Lee

P1030432 P1030433 P1030434P1030462P1030425P1030426P1030427P1030435P1030436P1030437

P1030377

Middeleeuwse muziek

Middeleeuwse muziek is heel anders dan dat je gewend bent. Van volksmuziek tot kerkelijke muziek kun je je wanen in de middeleeuwen.Door de notatie van de noten weten we hoe de muziek geklonken heeft. Instrumenten zijn nagebouwd en de oude tijden herleven !


Aan het hof van koning Clovis 500


De Nederlands/Britse schilder Sir Lawrence Alma Tadema schilderde in de 19e eeuw zijn voorstelling van de Frankische ( of Merovingische) koning Clovis en zijn vrouw Chlotilde terwijl hun kinderen hun kunsten tonen met het werpbijl. Wat zou dat kleine mannetje denken, denk je ? Let op de Romeinse zuilen in het paleis.De herinnering aan het Romeinse Rijk was nog aanwezig . We zijn hier in het jaar 500. Rond 500 had de Salisch Frankische vorst Chlodovech ( Franse naam Clovis )zich tot het christendom bekeerd waardoor hij veel aanhang kreeg onder de Gallo-Romeinse bevolking van Gallia. .Clovis werd in 465 geboren in Doornik en stierf in 511 in Parijs.

REGNVM FRANCORVM :Het Frankische Rijk onder Clovis

Clovis is geen voorvader van Karel de Grote . De mannelijke lijn van zijn nakomelingen eindigt ten tijde van Karel Martel en diens zoon Pepijn de Korte. Karel Martel versloeg in 732 de Islamitische legers bij Poitiers in West Frankrijk. Wel is bekend dat vrouwelijke nakomelingen van Clovis in het koningshuis van Kent in Engeland zijn getrouwd en dat Clovis zodoende een van de voorouders van de Engelse koning Alfred de Grote is. Omdat diens dochters en kleindochters op hun beurt weer huwelijken in Frankrijk en Duitsland sloten, zijn Clovis nakomelingen in heel west- en midden-Europa te vinden.

Clovis veroverde niet alleen een groot gebied. Hij gaf de Franken ook een nieuwe godsdienst: het christendom. Op 25 december 498 liet Clovis en 3000 belangrijke Frankische edelen zich tot christen dopen. Zo werd het christendom de belangrijkste godsdienst van de Franken. De Franken steunden de zendelingen uit Engeland die de heidenen probeerden te bekeren. Ook in Nederland. Daar  kregen Willibrordus en Bonifacius steun van de Franken.

Clovis stierf in 511. Hij verdeelde zijn rijk tussen zijn vier zonen. Maar ook de zonen verdeelden hun grondgebied onder hun zonen. Het grote Frankische Rijk van Clovis werd zo een lappendeken van kleine Frankische koninkrijkjes. De machthebbers van de koninkrijkjes vochten vooral tegen elkaar. Het was een lange periode van veel onderlinge strijd. Voortdurend vielen zij elkaar aan. Dorpen werden geplunderd, alles van waarde geroofd en de bevolking vermoord. Deze periode van onderling bloedvergieten eindigde toen Pepijn II met harde hand ingreep.

Tussen 680 en 714 maakte hij van alle losse Frankische koninkrijkjes weer één koninkrijk

De verdeling van het Karolingische Rijk 843

Na de dood van Karel de Grote in 814 volgde zijn zoon Lodewijk de Vrome hem op als keizer. Nadat Lodewijk gestorven was in 843 werd het rijk bij het Verdrag van Verdun verdeeld onder zijn drie zonen.Karel de Kale kreeg het latere Frankrijk,  Lotharius I kreeg het Middenrijk en Lodewijk de Duitser het latere Duitsland. Papal States betekent de staten van de Paus.

Verdrag van Verdun 843