Suriname en de Nederlandse Antillen

Advertenties

Slavernij een zwarte geschiedenis

OPDRACHT

1 Kijk de film.

2 Vat de inhoud van de film kort samen in je schrift.

3 Maak een uitgebreide powerpoint over de slavernij ( een soort infographic )

Zoek kaarten en afbeeldingen en gebruik die .

Let op jaartallen !

Bespreek zowel de westerse- als de islamitische slavernij in Afrika. Vergeet de driehoekshandel niet .

Gebruik als bronnen  1 de film en  2 par 2.5 en 2.6

Dit is een opdracht voor twee leerlingen. Laat in de powerpoint zien wie wat heeft gemaakt.

Inleveren via de ELO  map slavernij. Op de eerste pagina de namen van de makers zetten !

Datum inleveren wordt afgesproken in de les.

LET OP !

EEN WERKSTUK BESTAAT UIT DE ONDERSTAANDE ONDERDELEN :

1 Titelpagina met de namen van de auteurs en hun klas

2 Inleiding waarin je vertelt wat je  hebt onderzocht met twee onderzoeksvragen

3 Diverse hoofdstukken waarin je je onderwerp behandelt

4 Afsluiting met je conclusies

5 Bronnenlijst van bronnen die je gebruikt hebt

6 Veel illustraties met de bron eronder waaruit de illustratie komt

   Een of meer kaarten

Heel veel succes !