ISRAËL EN DE GESCHIEDENIS

Vanuit het Joodse perspectief gezien

De benamingen ‘West Bank’ en ‘Westelijke Jordaanoever’ zijn bedoeld als belediging en soms onopzettelijk beledigend. Journalisten en politici die beter weten en de term bewust gebruiken beledigen opzettelijk. De onwetenden, door gebrek aan opleiding of kennis, zijn gemanipuleerd. Het voelt voor sommigen alsof je Nederland aanduidt als deel van het Derde Rijk.

Jordanië
Nederland was vijf jaar bezet en maakte daarmee deel uit van het Derde Rijk. Het district Judea en Samaria is 19 jaar bezet geweest (veroverd in 1948 en geannexeerd vanaf 1950) door Transjordanië (het huidige Jordanië) dat het omdoopte tot Westelijke Jordaanoever. Pakistan, Irak en Groot-Brittannië hebben de annexatie erkend. Jeruzalem werd ingenomen en aan het Hasjemitische koninkrijk toegevoegd. Het Joodse kwartier werd vernietigd en de stad werd verboden terrein voor Joden. Christenen mochten er alleen in als ze een niet-Jood verklaring konden overleggen.

Judea en Samaria
Dit gebeurde direct na het uitroepen van de staat Israël, voorheen Palestina, drie jaar na de Holocaust. En voor mensen van na de Mammoetwet: Palestina was het Joods mandaatgebied onder toezicht van de Britten. Pogroms dus op Joden in de stad Jeruzalem gesticht door Koning David midden in Judea, het land waar het Joodse volk ontstond en haar naam aan ontleent.

Palestijnen
In 1967 heroverde Israël het district Judea en Samaria, dat dus deel uit had gemaakt van het Palestijns mandaatgebied. Ook werd Jeruzalem heroverd, nu precies vijftig jaar geleden. De Arabieren van Judea en Samaria hadden het prima totdat de PLO werd opgericht in 1964 en ze zich Palestijnen moesten noemen. Ze waren onder Arabieren zelf al tweederangsburgers. Jordanië weigerde ze de terugweg als ze niet onder Israëlisch bewind wilde leven en gebruikte ze als onderpand. Met succes. De UNRWA verleende ze eeuwige vluchtelingenstatus.

West Bank
Hun thuisland: Transjordanië, het Arabische deel van mandaatgebied Palestina, veranderde in Jordanië en hun lot was bezegeld. Daar begon ook de verwarring van vandaag. Of is het antisemitisme? Omdat het onderwijs nogal beroerd is en de interesse in geschiedenis middelmatig heb ik altijd geloofd dat het onkundig napraten was. Afgelopen week werd ik echter tijdens een lunch met een vooraanstaand vertegenwoordiger van Joods Nederland verrast door het gebruik van de aanduiding: ‘West Bank.’

Jodenhaat
Het betekent dat de Arabische opzet en de latente Jodenhaat/-zelfhaat zijn doorgedrongen in Joodse kringen en Israëlische (linkse) media. Ik heb niet onderzocht of het in Nazi-kringen gebruikelijk is om Nederland als provincie van het Derde Rijk te bestempelen, maar het zou zomaar kunnen. Eerder meldde ik in een column al mijn verbazing over een collega-journalist, die Jeruzalem tot hoofdstad van Palestina bestempelde in een bericht. Dat bleek onkunde, al is dat ook erg.

Onwil of moedwil
Maar hoe duidt je de onwil om de feiten te benoemen? Hoe beoordeel je de term: ‘bezet Palestijns gebied’ zoals veel journalisten Judea en Samaria noemen? Hooguit is de term ‘gewenst toekomstig Palestijns gebied’ te lang? Het was een Jordaanse wens, van de bezetter dus, die uit was op de vernietiging van Joods erfgoed zoals bleek tijdens de bezetting.

Drie jaar na de Holocaust een Jordaanse pogrom in het thuisland van de Joden. Een annexatie en ont-Joodsing van het hartland Judea en Jeruzalem. En als aan die gruwel door de Joden zelf 19 jaar later een eind wordt gemaakt, blijft men volharden in de naamgeving door de moordlustige bezetter? Ik vind dat onverklaarbaar. Een gevaarlijke nonchalance of moedwil? Ik heb werkelijk geen idee.

Pogroms
Drie jaar na de Holocaust, in 1948, werden Joden uit Jeruzalem verdreven, door de straten gesleurd, vrouwen en kinderen beestachtig verkracht en vermoord – werd Jeruzalem Judenfrei gemaakt. Die pogroms worden herdacht in de naamgeving door deze barbaren: ‘Westelijke Jordaanoever’, ‘West Bank’ en ‘Oost-Jeruzalem.’

Het gebied is in 1948 veroverd, daar is iedereen het over eens. Toen het werd heroverd ontstond er discussie over. Ik blijf het een moeilijke puzzel vinden: onkunde of antisemitisme?

Wie denkt dat ISIS bestaat uit ongeregeld verwilderd tuig dat plunderend, moordend en verkrachtend de Levant zomaar heeft uitgezocht als hun roversbolwerk, heeft het mis. Doelbewust is gekozen voor Mesopotamië. Doelbewust wordt er geschiedenis gewist. Onze geschiedenis.

Nu passen wij ook geschiedenis en feiten aan naar eigen behoefte, maar dat levert in directe zin geen doden en fysieke schade op. Politiek en onderwijs zijn gevaarlijke wapens in de verkeerde handen, maar het collectief geheugen en gezond verstand kunnen dat weerstaan.

Bakermat
De inname van Mosul, voorheen Ninevé, de hoofdstad van Assyrië aan de Tigris; Palmyra – Stad van Duizend Zuilen, waar de bezetting en vernietiging door ISIS plaatsvindt is vooropgezet plan. Zuidelijker binnen Assyrië, liepen Gilgamesj en Enkidu rond. Jonas en de walvis op weg naar Ninevé zeggen u misschien meer, maar een bakermat van onze beschaving is het. Dat de Assyriërs dezelfde trekjes hadden als ISIS is hier minder relevant.

Superioriteit
In feite wordt de periode vanaf de 27e eeuw v.C. (Gilgamesj) door ISIS gewist en bekeerd tot aan 570 n.C. ISIS lijkt daarmee geen haast te hebben. Ze verloren onlangs de helft van Ninevé aan Iraakse troepen, maar wachten rustig af. Hetzelfde zie je in Gaza bij Hamas. Een rotsvast vertrouwen in de uiteindelijke vernietiging van Israël, al is het over 500 jaar. De islam heeft nooit de superioriteit kunnen bereiken die het beoogt, maar de leer gebiedt daar naar te blijven streven. De voetsoldaten van het heilige leger, die uit westerse landen worden aangevoerd, zijn natuurlijk niet de maatstaf voor het hogere kader dat er geavanceerde tactische plannen op nahoudt.

Kalifaat
Al jaren bombarderen de meest moderne legers ter wereld ISIS de moeder, zonder resultaat. Over een paar weken ontvouwt de technische staf van het Amerikaanse leger in opdracht van de nieuwe president een definitief plan hoe ISIS te verslaan. Dat gaat ze niet lukken. Het is een ideologische strijd en die win je niet met wapens. De doctrine wordt standaard bij elke moslim met de moedermelk meegegeven. Onbegrensd. Iedere moslim op ieder continent. Het kalifaat kent geen grenzen. De islam viert de dood, onze beschaving het leven. We staan regelrecht tegenover elkaar. Het kalifaat moet worden nagestreefd ten koste van de niet-moslim, tenzij hij zich bekeert. De doos van Pandora is geopend.

Judea en Samaria
Europa is bijna veranderd in Israël. De soldaten in de straten van Parijs of die in Jeruzalem leveren hetzelfde beeld op. Het wissen van geschiedenis heeft met betrekking tot Israël een vlucht genomen. Tijdens de bezetting van Jeruzalem door Jordanië is de Jordaanse vlag gehesen op de synagoge. Een scherpschutter schoot hem eraf, waarna de hele synagoge werd opgeblazen. De door Jordanië bezette gebieden, Judea en Samaria, werden tot Westbank gedoopt en terwijl dat maar 20 jaar bezet bleef hield het die naam.

Daarmee werden deze gebieden een internationale speelbal van politieke bedoelingen. Om aan te geven hoe effectief het wissen van geschiedenis is hoef je de krant maar op te slaan en te lezen hoe een gefabriceerd Arabisch volk nu deze gebieden claimt. Judea is feitelijk en concreet het hartland van het Joodse volk. Haar naam komt nooit voor in de berichtgeving. Wel ‘Westbank’.

UNESCO
De inkt onder de UNESCO-verklaring die de door Koning David gestichte stad Jeruzalem ontkent is nog nat. Uit politieke overwegingen maakt men zich daar niet zo druk om. Hoe lang duurt het voordat de feitelijke geografische aanduiding Judea en Samaria helemaal verdwenen is? Zijn de kerndoelen in ons onderwijs leidend dan hoeft men alleen feiten te leren voor het examen zonder de context.

De Eerste Wereldoorlog en de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk in het verband trekken met de vorming van het Midden-Oosten is dan een brug te ver. De holocaust laten zitten omdat de helft van de klas begint te protesteren of leraren worden bedreigd is geen optie. Ons curriculum speelt ISIS in de kaart.

Het ontkennen en wissen van geschiedenis gaat dus veel verder dan wat vrijblijvend politiek geneuzel. Het is niet vrijblijvend. Dat bewijst ISIS in navolging van Arabische interpretaties van de realiteit. ISIS heeft de tijd. Generaties de tijd. Cultuurrelativisme bij ons doet de rest.

Advertenties