Egyptische tijdperken

Aboe Simbel

Aboe Simbel

 • Ca. 5500 – ca. 3100 v.Chr.; Predynastieke en Protodynastieke tijd.
 • Ca. 3100 – ca. 2686 v.Chr.; Vroegdynastieke tijd.
 • Ca. 2686 – ca. 2181 v.Chr.; Oude Rijk.
 • Ca. 2181 – ca. 2055 v.Chr.; Eerste Tussentijd.
 • Ca. 2055 – 1650 v.Chr.; Middenrijk.
 • Ca. 1650 – 1550 v.Chr.; Tweede Tussentijd.
 • Ca. 1550 – 1069 v.Chr.; Nieuwe Rijk.
 • Ca. 1069 – 747 v.Chr.; Derde Tussentijd.
 • Ca. 747 – 332 v.Chr.; Late Tijd.
 • Ca. 332 v.Chr. – 395 n.Chr.; Ptolemeëntijd en Romeinse tijd.

Egyptische tijdperken 3100 – 31 v Chr

De Egyptische geschiedenis in de oudheid is enorm lang. Van 3100 tot 31 voor Christus is meer dan 3000 jaar! Hieronder vind je een korte beschrijving van die lange tijd. Het zijn fragmenten uit een prachtige kaart van National Geographic.

KLIK OP DE FOTO’S VOOR EEN VERGROTING
P1000632

P1000633

P1000634

P1000635

Toetanchamon

toet21

De grafkamer van Toetanchamon zoals die was tijdens de ontdekking door Howard Carter in 1922.

toetanchamon-tombe

De grafkamer met de sarcofaag.

Anchesenamon betuigt Toetanchamon haar tederheid.

toetanchamon-381

Het vergroeide hoofd was het gevolg van afbinding sinds de kindertijd van de farao. Een kenmerk van veel farao’s.

P1000649

Lord Carnavon stoft de neus van Toetanchamon af.

P1000648

Beschermgoden slaan hun vleugels om de mummie van Osiris heen. Een van de 20 hangers die in het graf werden gevonden.

P100065nge3

Het touw dat de deuren naar de tweede van de vier grafkisten afsloot was in 1923 na 32 eeuwen nog intact. Het zegel van de dodenstad met daarop geknielde gevangenen en Anoebis, de jakhalsgod van de doden , is niet verbroken wat betekent dat de mummie van Toetanchamon nog ongeschonden in zijn graf ligt. Kun je de opwinding van Carter en Lord Carnavon voorstellen toen ze dit zagen ?

P1000650 P1000651 P1000652 P1000654

P1000655

De organen van Toetanchamon werden in vier zogenaamde canopen bewaard. Potten van albast met koppen van de koning en zijn koningin. Alhoewel voor dat laatste geen echt bewijs is gevonden.

1876068667_50662b7ddb

Het gemummificeerde hoofd van Toetanchamon.

8dca0ad547f060033a4af237ce389722_1405367784

de vier canopen

334 DSC05590

Moeder Hathor

Hathor betekent Huis van Hor(us) en is een Moedergodin in de Egyptische mythologie , “moeder van de moeders” en “moeder van de goden” genoemd. Het woord ‘huis’ werd in de oude Egyptische cultuur overdrachtelijk gebruikt voor het moederlichaam, dat symbolisch als een vat werd beschouwd, in dit geval alomvattend.

Zij werd in haar oudste vorm daterend van 2700 v Chr afgebeeld in de vorm van een koe, later soms ook met een leeuwenkop in associatie met haar verschrikkelijke aspect Sekhmet. Soms had zij twee gezichten, een dat vooruit keek en het andere dat terugkeek. In later tijd kreeg Hathor hoe langer hoe meer attributen van de troongodin Isis en werd met haar vereenzelvigd. Isis-Hathor (de vereniging van Hathor en Isis) was de meest populaire godin van heel Egypte. Deze godin was een toonbeeld van schoonheid, vreugde, macht en moederschap. Ze was een godin die vele associaties had en dus veel invloed, zij was de ultieme godenkoningin.

meer informatie Godin Hathor

Egyptische goden ( polytheisme )

De Egyptenaren geloofden niet in 1 god, maar in meerdere goden. Iedere god had zijn eigen taak. In veel gebieden hadden de goden weer andere namen. Iedere grote stad had ook zijn eigen beschermgod. De Egyptenaren maakten tempels voor de goden en dachten dat de goden daar leefden. Iedere dag brachten ze eten en drinken naar de tempel.

De belangrijkste goden op een rijtje

 1. Horus (verbonden met de farao, hemelgod)
 2. Seth (vijand van Horus en Osiris) : god van stormen en wanorde
 3. Thoth (maangod en god van de schrijfgod, het tellen en de wijsheid.
 4. Chnoem (god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel)
 5. Hathor (godin van de liefde, geboorte en dood)
 6. Sobek (krokodillengod, heer van de Fajoem)
 7. Ra (of Re of Amon, de zonnegod)
 8. Ptah (maakt ook mensen en dieren, vaak verbonden met Ra)
 9. Anoebis, god van het mummificeren.
 10. Osiris, god van de landbouw en heerser van de onderwereld.
 11. Isis, vrouw van Osiris, moeder van Horus, beschermgodin met toverkracht. Later ook een belangrijke god voor de Romeinen.

Om in het dodenrijk te komen, moest je eerst naar Osiris. Hij besliste samen met 42 rechters over je lot. Er werden vragen over je leven gesteld.

“Heb je iemand vermoord ?” of “Heb je iemand bedrogen ?”

Je moest antwoorden met “ja” of “nee” Ondertussen werd je hart gewogen op een weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal lag je hart, en aan de andere kant de “veer van de waarheid” Als je loog tegen Osiris, raakte de weegschaal uit balans. Als dat gebeurde, werd je opgegeten door Ammit, een vreselijk monster met de kop van een krokodil, het lijf van een leeuw en poten van een nijlpaard. Alle antwoorden die je gaf, werden opgeschreven door Thoth. Als de weegschaal in balans bleef en je had goed geleefd, mocht je naar de “eeuwige velden”, anders werd je opgegeten door Ammit. Anubis bediende de weegschaal en bracht je naar Osiris.