Wetenschap versus religie

Advertenties

Een warmere wereld is een hongerige wereld

 mais

Voedselprijzen zullen stijgen en honderden miljoenen mensen zullen omkomen als de uitstoot van broeikasgassen in de komende jaren niet wordt teruggedrongen, zeggen wetenschappers en activisten.

Een bericht van Stephen Leahy, IPS.

Zaterdag besloten de landen die meedoen aan de klimaatconferentie in Qatar het Kyotoprotocol, dat dit jaar afloopt, te verlengen tot 2020. Maar nieuwe afspraken over de uitstootreductie werden niet gemaakt.

De uitstoot ontwricht nu het klimaat in de wereld al, met extreme weersomstandigheden zoals droogtes, overstromingen en stormen tot gevolg. De landbouw en voedselproductie zijn extreem kwetsbaar voor de impact van de klimaatverandering, blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies.

“Het is erg vreemd dat er tijdens de klimaattop in Doha geen aandacht was voor voedselzekerheid”, zegt Michiel Schaeffer van Climate Analytics. “Het lijdt geen twijfel dat de klimaatverandering grote risico’s met zich meebrengt voor de voedselproductie.”

warmere wereld, hongerige wereldClimate Analytics en het Duitse Pik Potsdam Instituut schreven het Wereldbank-rapport Turn Down the Heat, waarin gewaarschuwd wordt dat in grote delen van de wereld geen voedsel meer verbouwd kan worden als de wereldwijde temperatuur met vier graden stijgt.

Het rapport waarschuwt ook dat de mensheid op weg is naar die vier graden temperatuurstijging, en dat die gepaard gaat met ongekende hittegolven, ernstige droogte en grote overstromingen, dat alles met grote gevolgen voor de ecosystemen en landbouw.

Als de aarde vier graden opwarmt, betekent dit dat de temperatuur boven land vier tot tien graden kan stijgen. Dat is te warm voor veel belangrijke voedselgewassen. Grote delen van Afrika, China, India, Mexico en de Verenigde Staten zullen dan te maken krijgen met problemen, zegt Schaeffer. Ook zullen de neerslagpatronen veranderen en neemt de verdamping toe.

Bevolkingsgroei

Met een stijging van 0,8 graden worden er nu al droogtes, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden in verband gebracht met de klimaatverandering. De voedselprijzen zijn gestegen doordat grote delen van de Amerikaanse graangebieden dit jaar met droogte te maken hadden. In de toekomst zullen de prijzen opnieuw stijgen door extreme weersomstandigheden, zegt Schaeffer.

Uit onderzoek blijkt dat zelfs bij een stijging van twee graden Celsius er al ernstige problemen ontstaan op regionaal niveau. Als de temperatuur meer dan drie graden stijgt, wordt het een wereldwijd probleem. Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt teruggedrongen, zal een temperatuurstijging van drie tot vier graden samenvallen met een piek in de bevolkingsgroei.We gaan naar 9 miljard mensen in de nabije toekomst. “Dat zal catastrofaal zijn”, zegt hij.

Bron dewereldmorgen.

‘Wereldwijde voedsel- en energiecrisis in 2030’

De snelle groei van de wereldbevolking zal over 20 jaar leiden tot een wereldwijde crisis wegens tekorten aan voedsel, energie en water. Dat voorspelt de wetenschappelijke adviesraad van de Britse regering.

Volgens berekeningen van de Britse wetenschapsraad zullen er in 2030 meer dan 8,3 miljard mensen op aarde leven (1,5 miljard meer dan nu).

De vraag naar voedsel en energie zou daardoor stijgen met 50 procent. Het waterverbruik neemt door de bevolkingsgroei waarschijnlijk toe met 30 procent.

Milieuconferentie

De aanwezige grond- en brandstoffen op aarde zijn volgens hoofdwetenschapper John Beddington ontoereikend voor die situatie. Hij presenteerde de voorspelling op de milieuconferentie Sustainable Development UK 09 in Londen.

“Het wordt een noodlottige storm”, zo verklaart Beddington op BBC News. “De wereld zal weliswaar niet totaal instorten, maar als we niets aan deze problemen doen, dan wordt het een erg zorgelijke situatie. Er zullen grote internationale voedsel- en watertekorten ontstaan. ”

Niet afwachten

De huidige lage prijzen voor olie en voedsel zorgen volgens Beddington voor onderschatting van het probleem. “Dat de prijzen nu zijn gedaald, betekent niet dat we rustig kunnen afwachten.”

Volgens de wetenschapper kan een wereldcrisis in 2030 mogelijk worden voorkomen door nieuwe technologieën. Zo gaat in de landbouwsector op dit moment gemiddeld 20 tot 30 procent van de oogst verloren door ziektes en dierenplagen.

Betere oogsttechnieken

“We hebben meer resistente planten nodig en betere oogsttechnieken”, aldus Beddington. “Genetische modificatie kan een deel van de oplossing vormen. Met genetische technologie zouden we mogelijk plantsoorten kunnen kweken die resistent zijn tegen droogte.”

© NU.nl/Dennis Rijnvis

Anoushka Shankar

De muziek uit India is prachtig. Ze is een uitdrukking van de mythologie en de religie van India. De sitar is het belangrijkste snaarinstrument in de Indiase muziek. Een van de beste Indiase sitar-speelsters is Anoushka Shankar, de dochter van de grote Ravi Shankar. Het kost even moeite om te gewennen aan de andere muziektaal van de Indiase cultuur. Maar je zult een puur genoegen vinden in duizenden vormen van muziek , dans en expressie. Geniet ervan door je open te stellen. Veel muziek die ons vandaag overspoelt heeft weinig kwaliteit omdat het zielloze commerciele muziek is. Meer van het zelfde. Ik zelf leerde de Indiase cultuur kennen in 1970 en was meteen verkocht.


Vader Ravi speelt met zijn dochter. Pure liefde !

Anoushka speelde in 1997 met haar vader in Birmingham ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid van India en Pakistan.

Toen Beatle George Harrisson stierf in 2003 gaf Anoushka Shankar een herinneringsconcert in de Royal Albert Hall in Londen.

Uitwisseling van culturen.