Fascisme

Advertenties

They shall not grow old

Je ziet Britse soldaten aan het westelijk front in WO 1. Honderd jaar geleden !

De beelden zijn gekleurd en bewerkt door geavanceerde computertechnologie.

door mr Lee Geplaatst in WO I

De Eerste Wereldoorlog

ed_imgsnn1221gx1_54_334535a world-war-i-color-photo-duckboard

1 VOORGESCHIEDENIS
nationalisme
Frans-Duitse oorlog
ontstaan van een industriele samenleving na 1870

2 POLITIEK-STRATEGISCH
tegenstellingen : protectionisme
koloniale expansie GB , F , Duitse rijk.
bondgenootschappen
ontwikkeling van bondgenootschappen na de Driebond
militaire wedijver

Vlootpolitiek van het Duitse Rijk

3 AANLEIDING VERSUS OORZAKEN
de ontwikkelingen op de Balkan
de zieke man van Europa
de Russische dreiging ( panslavisme en ijsvrije havens )
het Servisch nationalisme en extremisme
het Oostenrijks Hongaarse keizerrijk en de minderheden
het Duitse Keizerrijk en Wilhelm II
de Duitse vlootpolitiek en Groot Brittanie
de aanslag in Sarajevo

4 CHRONOLOGIE VAN DE OORLOGSVERKLARINGEN
de Belgische neutraliteit

het von Schlieffen-plan

slag bij Tannenberg 1914

Slag aan de Marne 1914

begin loopgravenoorlog 1915

Lusitania 1915

1916 Verdun en Somme

1917 Russische Revoluties en Amerikaanse deelname

1918 Duits slotoffensief  wapenstilstand

1919 28 juni Vrede van Versailles de oorzaak van Duits revanchisme

1919 – 1939 INTERBELLUM

1939 – 1945 TWEEDE WERELDOORLOG

door mr Lee Geplaatst in WO I

28 juni 1914

De Aanslag in Sarajevo op Aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie.

Vlak voor de aanslag

De Bosnisch-Servische nationalist Gravilo Princip vermoordt de aartshertog en zijn vrouw.

Gravilo Princip wordt gearresteerd.

Een van de samenzweerders gooide eerder die dag een bom en werd gearresteerd en daarna afgevoerd.Princip dacht dat zijn kans verlopen was tot dat , geheel onverwacht de auto met Franz Ferdinand en zijn vrouw voor zijn neus stond………hij trok zijn revolver en schoot twee maal. De gevolgen waren fataal. De aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog.

Een moord met grote gevolgen is wereldnieuws.

De Oostenrijks pers meldt de moord op de troonopvolger en zijn vrouw.Na een ultimatum van Oostenrijk aan Servie viel het Oostenrijkse leger op 28 juli 1914 Servie aan. het systeem van bondgenootschappen trok iedereen de oorlog in ! De wereldoorlog was begonnen.

Keizer Wilhelm II von Hohenzollern 1859 – 1941

De laatste keizer van het Duitse rijk werd keizer n 1888 als opvolger van zijn vader Friedrich die al na 9 maanden keizerschap aan kanker overleed. Een arm van Wilhelm was bij zijn geboorte beschadigd en kleiner gebleven.De Spartaanse Pruissische opvoeding liet veel sporen na in het karakter van de keizer. Hij was wispelturig en vaak opgewonden. Hij was ook zeer overtuigd van zichzelf. Op 9 november 1918 vluchtte de keizer naar het neutrale Nederland waar hij in 1941 stierf in Huis Doorn.

image

De foto is in onze tijd digitaal ingekleurd.

WO I het verloop , revolutie en einde

Ligne d’ Armistice = wapenstilstandslijn  Lorraine = Lotharingen   Alsace = Elzas  Rhénanie = Rijnland  Allemagne = Duitsland  Zones : 1 bruggehoofden 2 Neutrale zone van 10 km  3 gedemilitariseerde zone van 50 km    anciennes frontieres =oude grenzen van 1914  Sarre = Saarland een kolenrijk Duits gebied dat tot 1935 bestuurd werd door Frankrijk Fleuves internationalisés = geinternationaliseerde rivieren ( Duitsers verloren zeggenschap over de scheepvaart op de Rijn , Moezel en Saar )

kijk in de link :
https://www.dropbox.com/s/rrcnijydulh3jd8/ten_oorlog6WOI_2.pdf

Opdracht hoofdstuk 1 3 VWO

serveimage
Maak een powerpoint-presentatie over een van de onderstaande onderwerpen :

1 Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog in kaart gebracht

2 De Slag aan de Marne en de Slag bij Tannenberg 1914

3 De Slag bij Verdun 1916

4 De Slag bij de Somme 1916

5 Het Verdrag van Versailles 1919

6 Belgie in de Eerste Wereldoorlog

7 De Dodendraad 1915 – 1918

8 Keizer Wilhelm , de laatste Duitse Keizer. Wie was hij ?

9 Het leven van de frontsoldaat aan het Westelijk Front

10 Het Ottomaanse Rijk en de Armeense Genocide 1915

11 Duitse maart offensief en de Wapenstilstand 1918

12 De onbeperkte duikbootoorlog

13 President Wilson en de 14 punten

14 Revolutie in Duitsland 1918-1919 ( 2 pers )

15 De Moord in Sarajevo en het Servisch nationalisme ( 2 pers)

16 De Mislukte Dardanellen expeditie van 1915

17 Lawrence of Arabia en de Engelse beloften in het Midden Oosten

18 De veranderende rol van vrouwen in de Eerste Wereldoorlog

19 Hoe wilde men na WO I oorlog voorkomen ? ( een van de 14 punten van Wilson)

20 Zeeslag bij Jutland 1916

Ik verdeel de onderwerpen over de klas.

Vertel het verhaal met veel illustraties en kaarten. Zoek zo veel mogelijk uit.

In de les presenteren.

Inleveren in de ELO als afgesproken. Zet in de titel van de PPP je voornaam.

door mr Lee Geplaatst in WO I

Communisme en Rusland 1917-1941

Tsar_nikolai

In dit artikel worden de belangrijkste zaken bijgehouden die in de les besproken worden over het onderwerp communisme en Rusland 1917-1941.

Rusland is een autoritair keizerrijk onder het bewind van de Romanovs. Sinds 1613.

De zwakke Tsaar Nicolaas II regeert vanuit Sint Petersburg gesteund door de adel en de orthodoxe

kerk. Hij wordt door het volk “Vadertje Tsaar” genoemd heerser over “Moedertje Rusland”.

80 procent van het volk is boer. Er is sprake van een opkomende industrie en een begin van een

industrie-proletariaat is aanwezig. Met voornamelijk Frans kapitaal is de Trans Siberische spoorlijn

aangelegd. Rusland heeft sinds 1894 een bondgenootschap met Frankrijk.

De boeren zijn vaak via hun dorpsgemeenschappen ( de mir ) nog afbetaling aan de landeigenaren

schuldig. Daarmee werd de emancipatie van de boeren in 1861 betaald. Horigen werden vrij maar schulden

lijken vaak onoverkoombaar. Hervormingen zijn dringend nodig.

Nicholas II Surrounded by Family

Voorspel
1904-1905 Russisch Japanse Oorlog wordt verloren door Rusland gevolg :

1905  Februari Revolutie : de eerste Sowjets en de Tsaar belooft een Doema (= parlement)

1908 Tsaar heeft de macht weer volledig in handen. Doema uitgespeeld.

1911 Moord op minister Stolypin. Laatste kans op politieke hervormingen verspeeld.

1914  Rusland aan de kant van de geallieerden ( Entente ) in oorlog met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk. Mislukte inval in Oost Pruisen. Succes in de oorlog tegen Oostenrijk Hongarije.

1916  December : Moord op Raspoetin. Hij had voorspeld dat de Romanovs ten onder zouden gaan.

Rasputin_opt

1917 Februari Revolutie : Tsaar treedt af na volksopstand in Petrograd.

revolutionfeb

Voorlopige regering (o.l.v. Prins Lvov en later Kerensky)

Arbeiders en soldatenraden de zg. sowjets vormen tegenmacht.

Oorlog aan de zijde van de geallieerden wordt voortgezet

Chaos in het leger. Verbroedering met de Duitsers. Honger aan het thuisfront. Deserteren van soldaten.

April 1917 : Lenin wordt door de Duitsers naar Petrograd gestuurd. Lenin werd in het geheim door de Duitsers betaald.

In een geblindeerde trein reist hij vanuit Zwitserland naar Rusland.

Juli 1917 : Mislukte staatsgreep van de Bolsjewieken. Lenin vlucht naar Finland. Trotsky duikt onder.

Augustus 1917 : Mislukte aanval op Petrograd door de contrarevolutionaire  generaal Kornilov.

Tsaar en zijn familie geinterneerd  ( gevangen gezet ) in Siberie

Russian_Empire_Map_1912

7 november    De communisten plegen een staatsgreep : de Oktober Revolutie

Lenin aan de macht . Trotsky bouwt het Rode Leger op.

BROOD,LAND EN VREDE ! is de slogan van Lenin

1918 Einde democratie en de Communistische partij alleen aan de macht

Begin terreur tegen tegenstanders en inbeslagnemen van oogsten en vee.

Boeren verzetten zich fel.

Nog meer terreur op het platteland en honger in de steden.

hunger-in-Russia3.11

1918 -1920  OORLOGSCOMMUNISME

Voedselvorderingen door de bolsjewieken op het platteland. Massale hongersnood.

Maart 1918 : Vrede van Brest Litowsk met Duitsland.Duitsers krijgen grote delen van West Rusland

juli 1918  :  Tsaar en familie door communisten vermoord in Jekatarinenburg in de Oeral

execution-of-the-tsar

Witte machten grijpen in en voeren oorlog tegen de Bolsjewieken ( VS, GB, F, Jap,)

1918- 1922 BURGEROORLOG

01

Roden tegen de Witten. Hongersnood, terreur en onvoorstelbaar lijden.

Lenin wint uiteindelijk

1921 Invoering van de Nieuwe Economische Politiek die de mensen weer wat economische vrijheden geeft ( markthandel, eigen stukje grond en winkels in privehanden. De grote bedrijven blijven in handen van de staat.

Emblem of USSR without labels_thumb

1922 Unie van Socialistische Sowjet Republieken opgericht : de Sowjet Unie

Januari 1924 Dood van Lenin

1924-1925 MACHTSTRIJD TUSSEN TROTSKY EN STALIN

12trotskyLenin had in zijn politieke testament gewaarschuwd voor Stalin die hij een wrede, niets ontziende machtswellusteling vond. Op een partijcongres na Lenin’s dood wordt het testament niet voorgelezen. Stalin krijgt wel veel tegenstemmers maar blijft het vertrouwen van de partij genieten. Hij weet Trotsky zwart te maken en deze gaat in ballingschap. Ook andere bolsjewieken schakelt hij uit. Na 1925 is de secretaris van de partij , Josef  Djoegasvili , alias Josef Stalin de absolute baas in de partij. Later wordt Trotsky in Mexico door Stalins geheime dienst vermoord. (1940).

Na 1929 stop Stalin met de NEP en begint hij zijn eigen politiek om van de USSR een wereldmacht te maken. Deze politiek kent twee kanten :

gulag

1 Industrialisatie door middel van een planeconomie met vijfjarenplannen en

2 Collectivisatie van de landbouw met een strijd tegen “de klasse van de Koelakken”

Koelakken zijn zogenaamde rijke boeren.

Tijdens de collectivisatie vinden miljoenen mensen de dood en worden miljoenen gedeporteerd naar de goelag kampen. Bovendien worden de plattelandsbewoners van de Oekraine en andere streken bewust uitgehongerd door alle voedsel weg te halen en geen bevoorrading meer toe te staan.  Naar schatting 5 miljoen mensen worden bewust uitgehongerd. Dit wordt de Holodomor genoemd.

Stalin maakte gebruik van slavenarbeid en miljoenen onschuldigen verdwenen in de goelag archipel, de stalinistische concentratiekampen. Stalin wordt gevreesd maar ook vereerd als een supermens. Dit is de persoonsverheerlijking van de dictator.

De stalinistische terreur wordt wel heel treurig getoond in een aflevering van In Europa over het jongetje Pavlik. Kijk naar de aflevering.

De moord op de partijleider van Leningrad Kyrov (1934) was het begin van ‘De Grote Zuivering’. De Grote Zuivering was een meedogenloze heksenjacht: voormalige oppositieleiders ( oppositie = tegenstand ) binnen de partij, staatshoofden, premiers en partijleiders van deelrepublieken, geestelijken, intellectuelen, kunstenaars, trotskisten (aanhangers van Trokski ), zinovjevisten (aanhanger van Zinovjev), rechtsen, maar ook gewone burgers werden het slachtoffer van Stalin’s ‘zuiveringen’. Bijna de halve legerleiding, waaronder de geniale maarschalk Michail Toechatsjevski , werd terechtgesteld. De goelags ( staatskampen ) zaten overvol.

Toen uiteindelijk Hitler op 22 juni 1941 de Sowjet Unie binnenviel zat het Rode Leger vrijwel zonder goede officieren en werden miljoenen soldaten door de Nazi’s krijgsgevangen gemaakt.

In augustus 1939 sloten de Sowjets een Niet-Aanvalsverdrag met de Duitsers. De wereld was verbaasd. Communisten waren toch de grootste vijanden van de Nazi’s ? Stalin kreeg wat hij wilde : Oost Polen en de Baltische landen. Hitler veroverde Polen en kon zonder bedreiging in het oosten het westen aanvallen ( mei 1940) . Frankrijk werd verslagen en ook ons land, Belgie en Luxemburg werden bezet. In het westen bleef alleen Engeland over om de strijd tegen HItler voort te zetten.

Op 22 juni 1941 verbrak Hitler het niet aanvalsverdrag met Stalin en viel hij de Sowjet Unie binnen. De Grote Vaderlandse Oorlog werd een vernietigingsoorlog die 28 miljoen mensen het leven zou kosten.

World war I songsIt’s a long way to Tipperary

Dit is waarschijnlijk het bekendste lied uit de oorlog. De Engelsman Jack Judge schreef het lied in 1912, twee jaar voordat de oorlog uitbrak. Het nummer werd in de oorlog vooral populair onder Ierse soldaten, omdat het voor hen een verlangen naar thuis vertolkte. Later in de oorlog namen ook soldaten uit andere landen, zoals de Fransen en de Russen, het nummer over.

Keep the Home Fires Burning bood troost aan miljoenen huishoudens in Groot-Brittannië bij het uitbreken van de oorlog in 1914. Het lied gaat over de hoop op een veilige thuiskomst van de mannen die naar de oorlog vertrokken. De boodschap is: houd moed, ga door met je leven. Weet dat je geliefden vechten voor een goede zaak.

door mr Lee Geplaatst in WO I