Afbeelding

De Tiendaagse Veldtocht van 1831

img_2041

Advertenties

Nederland onder Willem I

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20080926_koninkrijk01

De eerste Nederlandse koning die ons land regeerde was: koning Willem I. De vader van Willem is géén koning, maar wel net zo belangrijk. Hij is stadhouder en regeert over de Nederlanden. Maar daar komt een einde aan. Franse legers van Napoleon veroveren grote delen van Europa. Ook Nederland wordt bezet. De stadhouder moet vluchten naar Engeland. En hij neemt zijn zoon Willem mee. Veel Nederlanders vinden dat niet zo erg. De eigenwijze stadhouder is niet bepaald geliefd bij het volk. Misschien dat ze het onder de Fransen beter krijgen. Maar dat valt tegen. Veel verandert er niet onder de Fransen. Na bijna 20 jaar komt er een einde aan de Franse bezetting. Napoleon wordt verslagen. De Fransen trekken zich terug uit Nederland. De overwinnaars willen dat de Fransen nooit meer de baas worden in Europa. En daarom moet Frankrijk grote en sterke buurlanden krijgen. Dan zullen de Fransen zich wel twee keer bedenken voordat ze weer tot de aanval overgaan. Ook ten noorden van Frankrijk moet een groot land komen. België en Nederland worden daarom samengevoegd. Maar wie moet het land besturen? De stadhouder is er niet meer, die is overleden. Maar zijn zoon nog wel. Aan hem wordt gevraagd of hij de nieuwe koning wil worden. En Willem zegt ja. Hij hoopt een betere leider te zijn dan zijn vader. Iemand waar de Nederlanders op kunnen bouwen.  In 1815 wordt Willem ingehuldigd. Hij wordt de eerste Nederlandse koning. En hij heeft er zin in!

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20130530_willem1koning02

Koning Willem heeft grootse plannen. De Nederlanden moeten sterk, modern en één worden, ondanks de verschillen, want hier in het Zuiden spreken de mensen Frans en zijn ze katholiek, in het Noorden spreken ze Nederlands en zijn ze protestant. Economisch samenwerken is hét antwoord volgens Willem. Hij wil de sterke kanten van het Zuiden en het Noorden benutten. Het Zuiden heeft een grote textielindustrie, hier worden tapijten, dekens en kleding gemaakt, in het Noorden zitten vooral de handelaren, die kunnen nu voortaan de producten in het Zuiden gemaakt verkopen. Een win-winsituatie. En in zo’n moderne economie moeten producten en mensen sneller worden vervoerd. Dus niet langer met de trekschuit, want dat duurt en duurt. Maar met de stoomtrein, net uitgevonden door de Engelsen. Die is sneller en sterker dan een paard. Hij heeft geen pauzes nodig en kan veel goederen en mensen tegelijkertijd vervoeren. In 1839 rijdt voor het eerst deze stoomtrein, de Arend, tussen Amsterdam en Haarlem. Veel mensen moeten niets hebben van die trein. Je hersenen zouden uit mekaar spatten vanwege de snelheid en de koeien in de wei, die geven alleen nog maar zure melk als die trein voorbij raast met 38 kilometer per uur. Maar Willem zet door. Hij laat wegen bestraten, bruggen bouwen en vindt hij: Wij moeten het omringende water beter gebruiken. Wij moeten kanalen graven, er moet een vaarroute moet er komen van Amsterdam naar Den Helder. Dat zal de handel doen toenemen. En dat kanaal, dat komt er. 80 kilometer lang, door 9000 arbeiders in 5 jaar tijd uitgegraven. Met de hand. Om al die vernieuwingen te kunnen betalen is veel geld nodig. Willem richt daarom bedrijven op zoals de Nederlandse Bank en de Nederlandse Handelsmaatschappij. Dit bedrijf doet zaken met onze kolonie Indië. Dat levert veel geld op. Maar Willem steekt ook veel van zijn eigen geld in de bedrijven. En dat is bijzonder: een koning die niet alleen regeert, maar ook zaken doet. “Koning Koopman” wordt hij ook wel genoemd. En dat is niet altijd even fijn bedoeld, want als Willem winst maakt, dan steekt hij dat geld in zijn eigen zak en als hij verlies lijdt, dan laat hij de Staat dat betalen. En de ministers vertelt hij niets.
De Belgische Opstand 1830

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20130530_willem1koning03
Koning Willem ziet zijn rijk graag als een gezin met hem als vader aan het hoofd, maar dan wel een vader die weet wat goed is voor het land en de basis. Aan zijn zoon schrijft hij: “ik alleen beslis alles”.U ontloopt uw ministers omdat u het allemaal beter denkt te weten dan ik. Wij weten het ook beter Majesteit. U heeft voordat u deze functie aanvaardde waarvoor wij u vroegen, zo’n 20 jaar in het buitenland. Ja, en die heb ik gebruikt om na te denken. En ik zie nu heel scherp hoe ons door mij geleide Verenigd Koninkrijk der Nederlanden verder moet. En het Parlement, daar trekt Willem zich weinig van aan. Als hij wil, dan neemt hij zelf een koninklijk besluit. De ministers mogen die dan uitvoeren. Ik geloof dat een algehele democratie regeren onmogelijk maakt. Derhalve zullen mijn ministers ambtenaren zijn. En voortvloeit 5% van de Nationale Begroting naar mijn familie. Alsjeblieft. Kalm. Kalm. Ssst. Ook in het Zuiden zijn de mensen niet tevreden. Hier hebben ze van het begin af aan moeite met Koning Willem. Ze hebben het idee dat hij er alleen voor de Hollanders is en niet voor hun. Willem heeft niet in de gaten dat de Belgen steeds ontevredener worden. En uitgerekend op zijn verjaardag, 24 augustus 1830, gaat het helemaal mis. Hier in de Schouwburg van Brussel wordt een opera opgevoerd. De opera gaat over een volk dat in een opstand komt tegen een vreemde Koning. Het publiek wordt hierdoor geraakt. Zij willen ook vrij zijn, een eigen staat en een eigen koning, Koning Leopold. Weg met die gehate Willem I! Er breken rellen uit in Brussel. Willem begrijpt er niets van. Maar die relschoppers moeten natuurlijk wel worden tegengehouden. De koning zit het leger in. Maar het leger slaagt er niet in de orde te herstellen. De onlusten breiden zich steeds verder uit. Het wordt een opstand. Maar Willem denkt er niet over om het Zuiden op te geven. Hij stuurt een Nederlands leger dat met succes steeds meer opstandelingen verslaat. Maar nu eisen andere Europese landen dat Willem zijn leger terugtrekt. Frankrijk dreigt met ingrijpen en stuurt een leger naar België. Om een Europese oorlog te voorkomen trekt Willem zijn leger terug. De Belgen krijgen nu een eigen staat: België, met een eigen vlag en volkslied. En aan het hoofd een nieuwe koning: Koning Leopold. Maar Willem weigert België te erkennen en Koning Leopold blijft voor hem meneer Leopold. En dus houdt hij zijn leger aan de grens met België, klaar om in te grijpen, 7 jaar lang, en dat kost veel geld. Nederland gaat bijna failliet. Uiteindelijk kan Willem niet anders en erkent hij België als onafhankelijke staat. Teleurgesteld treedt hij af in 1840. Zijn zoon volgt hem op en wordt Koning Willem II.

Willem van Oranje 1533 – 1584

Willem van Oranje was een edelman die als jongeman veel wilde bereiken. Hij groeide uit tot een dwarsligger, een rebel. Toch wordt hij vaak de ‘vader des vaderlands’ genoemd. Hij legde de basis voor een nieuwe Nederlandse staat. Ook al was dat niet zijn bedoeling geweest…

Ineens was Willem een prins

Willem werd in 1533 op slot Dillenburg in Duitsland geboren. Toen hij 11 jaar oud was, erfde hij het prinsdom Oranje in Frankrijk. Voortaan was hij een prins. Karel de Vijfde eiste dat de nieuwe prins rooms-katholiek zou worden opgevoed, ook al waren zijn ouders protestant. Daarom groeide Willem vanaf zijn twaalfde op aan het keizerlijk paleis in Brussel. Hij kreeg een Franstalige opvoeding, want dat paste bij zijn stand.

Willem verzette zich tegen Filips II

Vanaf 1555 kreeg Willem van Oranje belangrijke banen. Hij werd lid van de regering, baas van het leger en  stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Willem werd één van de belangrijkste edellieden in de Nederlanden. Maar hoe belangrijker hij werd, hoe slechter het ging tussen hem en zijn koning, Filips II. De edelen die met Willem bevriend waren, waren het ook niet eens met Filips II. Net als Willem wilden de edelen dat Filips II minder streng was tegen de ketters. Ze waren er ook tegen dat Filips steeds meer ambtenaren stuurde om het land te besturen. Die ambtenaren waren namelijk geen edellieden. En dat betekende dat de edelen steeds minder macht kregen.

Daar komt ons volkslied vandaan

Willem en Filips II kregen steeds vaker ruzie. Na de Beeldenstorm in 1566 vluchtte Willem naar Dillenburg. Hij wilde van daaruit een einde maken aan de regering van de hertog van Alva. Alva was aangesteld door koning Filips II om in Nederland de orde terug te brengen. Vanaf 1568 deed Willem met zijn leger gewapende invallen in de Nederlanden. Maar hij voerde de strijd ook op een andere manier: via folders, strijdliederen en spotprenten. Aan die strijd hebben we ons volkslied, het Wilhelmus, te danken.

Bijna was het gelukt

In het begin hadden Willem van Oranje en zijn edelen niet veel succes. Pas toen dewatergeuzen op 1 april 1572 Den Briel veroverden, kreeg de  opstand van Willem van veel meer kanten steun.
Het lukte Filips niet om de opstandelingen in Holland en Zeeland te verslaan. Dat was ook te danken aan het doorzettingsvermogen van Willem van Oranje. In 1576 sloten Holland en Zeeland in Gent vrede met de andere gewesten van de Nederlanden: de ‘Pacificatie’ van Gent. Het ideaal van Oranje was ineens heel dichtbij. Hij wilde graag dat de zeventien Nederlanden onder leiding van de adel één land vormden. Een land waarin de verschillende godsdiensten in vrede naast elkaar konden bestaan. Maar de vrede hield geen stand en de gewesten gingen weer uit elkaar.

Willem van Oranje wordt vermoord!

In 1580 loofde Filips II een beloning uit voor degene die Willem van Oranje zou doden. Willem schreef een brief om zich te verdedigen. En de Staten-Generaal van de opstandige gewesten schreven het ‘ Plakkaat van Verlatinghe’. Eigenlijk zeiden ze allebei hetzelfde: ze vonden dat ze gelijk hadden met hun opstand tegen Filips II. Hij was een heel slechte koning, een echte tiran, zeiden ze.
Op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje doodgeschoten door Balthasar Gerards. Het leek even alsof Oranje niets had bereikt. Maar nog geen vijfentwintig jaar later hadden de opstandige gewesten zich ontwikkeld tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje wordt gezien als degene die de basis had gelegd voor deze nieuwe staat.

De achilleshiel van oranje, DNA

stamboom_oranje

Na de dood van Stadhouder Koning Willem III in 1702 gaat de titel Van Oranje wettelijk over op zijn volle neef de Keurvorst van Brandenburg, Frederik I van Pruisen, voorvader van Kaiser Wilhelm. De staat ‘kaapt’ echter de titel van Oranje en geeft hem aan een Friese tak Van Nassau die niet rechtstreeks van Willem van Oranje afstamt en de titel genealogisch gezien, niet kan voeren. Terwijl na de Franse revolutie in 1789 overal in Europa koningshuizen worden afgeschaft, begint men in Nederland weer van voren af aan. De protestantse Haagse elite brengt Willem I uit Londen over.

Het gerucht gaat dat Willem III ( Koning van 1849 – 1890 ) uit de Friese tak onvruchtbaar is door geslachtsziekten opgelopen tijdens bordeelbezoeken en dat zijn enige dochter Wilhemina niet door hem is verwekt maar een bastaard is. Beatrix zou formeel deels moeten afstammen van het Russische tsarengeslacht, de Romanovs, omdat haar over-over-over grootmoeder, de moeder van Willem III, Anna Paulowna, een Romanov was. Voor de herbegraving van de vermoorde Tsaar Nicolaas II en zijn familie in 1998 vraagt men prinses Juliana destijds en de eveneens aan de Tsaar verwante Elisabeth II van Engeland DNA-monsters om zeker te zijn dat het om de Romanov-overblijfselen gaat. Elisabeth II stemt toe maar prinses Juliana weigert.De eigenzinnige Oranjehistoricus J.G. Kikkert verwoordt het zo: ‘Er is na de val van het communisme DNA-onderzoek gedaan naar de stoffelijke overschotten van de tsarenfamilie van Nicolaas II. Alle verwanten binnen de koningshuizen hebben er aan meegewerkt maar op influisteren van Juliana niet de Oranjes. Het zou kunnen dat de Oranjes vrezen dat DNA-onderzoek zou aantonen dat er door hun aderen geen Russische Romanov-bloed stroomt. En als er geen Russisch bloed is dan is Willem III niet de vader van Wilhelmina en de huidige Oranjes. Dan worden de Oranjes opeens een gewone Haagse familie met belastingfaciliteiten.’

Een historische roddel of feit?

J.G. Kikkert wist ons te verklappen dat een De Roy van Zuydewijn in 1881 burgemeester van het toen nog niet rode SP-bastion Oss werd. Nou en horen we de lezers al denken? Oss zou met Zoutkamp, Warfum, Alphen aan de Rijn en Utrecht één van de vijf gemeenten zijn die wanneer je iets bijzonders voor het koninklijk huis deed als beloning een burgemeesterspost kreeg aangeboden. Daarom beweren sommige roddelkoningen anno 2003 dat een De Roy van Zuydewijn de biologische vader van Wilhelmina is geweest. Wilhelmina werd op 31 augustus 1880 geboren.

Er zijn altijd hardnekkige geruchten geweest dat de bejaarde en aan syfillis lijdende Willem III de spruit Wilhelmina nooit heeft kunnen verwekken bij koningin Emma. De meest geschikte kandidaat voor het biologische vaderschap zou de later tot jonkheer benoemde S.M.S. de Ranitz zijn geweest. In de theorie van de vijf burgemeestersposten voor bewezen diensten klopt dat in elk geval want een de Ranitz werd van 1948 tot 1970 burgemeester van Utrecht.
Volgens oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een erfelijke afwijking waardoor ze geen verband in muziek kon ontdekken, een zeldzame afwijking die ook in de familie de Ranitz zou voorkomen. Zou dat gerucht niet met modern DNA-onderzoek door de heer Rhodius van het kabinet der koningin uit de wereld kunnen worden geholpen? Tot dusver weigeren de Oranjes elke vorm van medewerking aan een DNA-onderzoek en moeten we dus concluderen dat het gerucht wel eens waarheid zou kunnen zijn