Onderwijs

Crisis in het onderwijs.
http://politiek.tpo.nl/2016/12/25/neergang-onderwijs-leerkrachten-verschuilen-zich-dyslexie-adhd-en-autisme/

Advertenties

De Holocaust 1933-1945

Czeslava Kwoka , een Pools meisje een van de duizende kinderen die stierven in Auschwitz. Ze werd 14 jaar........

Czeslava Kwoka , een Pools meisje.Een van de duizenden kinderen die stierven in Auschwitz. Ze werd 14 jaar……..

imageimage

De Holocaust was de massale vernietiging van mensen door de nazi’s omdat zij Joden waren…….

Slavische mensen , zoals Polen en Russen werden als Untermenschen beschouwd evenals Roma en Sinti. Zij waren de slaven van het Derde Rijk en ook voorbestemd voor vernietiging……..

Anti semitisme is een gif dat nog steeds verspreid wordt. En niet alleen in Europa. Met name in het midden oosten wordt de jodenhaat sterk gepropageerd en via de sociale media verspreid. Allochtone jongeren in ons land ontkennen soms de feiten en beweren dat dit toch ook een mening is. Docenten geschiedenis durven soms in klassen met veel moslim leerlingen het onderwerp niet ter sprake te brengen. De propaganda uit het midden oosten doet zijn werk.De Holocaust , de moord op zes miljoen Joden , wordt daar in die landen en op sociale media verheerlijkt. Geschiedenis zoekt naar de feiten. En als de bronnen spreken kan er van ontkenning van wat gebeurd is geen sprake meer zijn en moet de geschiedenis geaccepteerd worden als feit.

Een mening zonder bewezen feiten is als een huis gebouwd op drijfzand.

image

Maar ook in extreem rechtse kringen doet jodenhaat weer opgeld. In de westerse landen ontkennen neo-nazi’s de Holocaust. Berucht is het werk van de Brit David Irving.

De Holocaust was een onvoorstelbare uitbarsting van haat en ideologische ontaarding uit een verschrikkelijke tijd die nu achter ons ligt. Maar het beest van haat loert weer rond.

 

Lees op de pagina HOLOCAUST een kort overzicht van de Britse historicus Martin Gilbert

link :

https://rythoviaan.wordpress.com/holocaust/

United States Memorial Holocaust Museum :

https://www.ushmm.org/

Aktion Reinhard Camps :

http://www.deathcamps.org/

Registratie in Auschwitz

Vrijheid is niet vanzelfsprekend


Wij denken vaak dat persoonlijke vrijheid de gewoonste zaak van de wereld is. Maar is dat wel zo ? Als we in onze wereld rondkijken dan wordt het snel duidelijk dat dit niet zo is.

Mensen in bv Noord Korea zijn in niets vrij. Hun leven wordt totaal in alle aspecten beheerst door de communistische staat waarin zij leven. Sommige volken worden overheerst door anderen en kennen geen vrijheid om te bepalen wat zij willen. Een voorbeeld zijn ook de Tibetanen die sinds 1950 overheerst worden door de Chinezen. Hun cultuur wordt vernietigd en hun mensenrechten zwaar geschonden.

Mensen in islamistische landen die openlijk het geloof verlaten riskeren de dood. Christenen en andere gelovigen in die landen zijn tweederangs burgers zonder echte burgerrechten. Vaak vallen zij ten prooi aan vervolging en moord. De vrouwen zijn niet gelijk aan de man en moeten zich als zodanig gedragen.

In 1948 stelden de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van de mens op. Het was direct na de tweede wereldoorlog en men was heel optimistisch dat de wereld snel vooruit zou gaan in ontwikkeling en vrijheid. Nu zijn mensenrechten-schendingen aan de orde van de dag. Denk maar aan het Midden Oosten of Afrika.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Alleen in landen waar de rechten van de mens gerespecteerd worden en waar de bevolking zelf in een democratisch systeem kan meebeslissen is persoonlijke vrijheid gewaarborgd.

Maar ook in Europa is de persoonlijke vrijheid pas vrij recent. In de opvattingen van historische politieke denkers vinden we gedachten over vrijheid terug en zien we dat ze nadachten over politieke systemen die de persoonlijke vrijheid van de mens konden garanderen.

De absolute koningen in de 16e t.m. de 18e eeuw duldden geen vrijheid. Je godsdienst was bepaald en je moest voldoen aan allerlei eisen , voorschriften en gebruiken die het je onmogelijk maakten om echt vrij te zijn. Het individu was meestal ondergeschikt aan de gemeenschap waartoe hij behoorde.

In de zeventiende eeuwse  Republiek kon je vrij ademen maar waren er toch nog grenzen aan die vrijheid.
denk maar aan de filosoof Spinoza die zijn werk niet durfde te publiceren. Toch zou de Republiek de inspiratie gaan vormen in Europa en Amerika om vrijheid te gaan waarborgen voor de burgers. Veel schrijvers en filosofen konden toch hun werken in de republiek publiceren . Iets wat ze uit angst voor vervolging in hun eigen land anders niet konden doen. Een voorbeeld hiervan is Descartes die zijn werk in Nederland liet uitgeven. In het Frankrijk van Lodewijk XIV was voor hem geen plaats.
De Schotse filosoof John Locke (1632 – 1704 ) doceerde in Leiden. Hij werkte het idee uit dat een vorst onder contract stond bij de burgers. Schond hij het vertrouwen van de burgers dan hadden die het recht hem af te zetten. In 1581 hadden de Nederlanders al hun vorst Filips II afgezet omdat hij de afspraken niet zou na komen. Locke werd geinspireerd door dit voorbeeld. Hij leefde tijdens de gebeurtenissen van de Glorious Revolution waarin de nieuwe koning Willem III het parlement het laatste woord moest geven.
Persoonlijke vrijheid is niet vanzelfsprekend maar kent een lange voorgeschiedenis. Die gaan we uitzoeken.