Groeten van Fantje uit Tenerife

20190507145008_IMG_4368.JPG20190507133035_IMG_4357.JPG

Namens mr. Lee groet ik al zijn oud leerlingen en collega’s vanaf het vulkanische eiland Tenerife in De Atlantische Oceaan.

Dag Fantje

Advertenties
door mr Lee Geplaatst in ACTUEEL

Over geschiedenis

Civilisatie zegt de 18e eeuwse Ierse filosoof en politicus Edmund Burke is een pact tussen de doden en de levenden en hen die nog geboren moeten worden.
Ik zie het vak geschiedenis als dienstig aan het door geven van onze cultuur en onze beschaving aan de volgende generatie.
Ondanks wereldoorlogen, gruwelijke ideologieën en genocides moet de leraar de geschiedenis openleggen en toegankelijk maken voor de jonge mensen. Ze gevoelig maken voor de condition humaine.
-Ken U zelf- stond er vermanend op de Apollo tempel in Delphi. Als je daarmee aan de slag gaat in de eerste klas krijg je zelf stof tot nadenken. Wie kent zich zelf ?
Hoe keek de oude Griek naar de natuur om zich heen en vooral naar zijn plaats in die natuur ?
Is het zien – hoe de wijze is – waarop de fenomenen in wereld zich voordoen – niet het pad van wijsheid ?
Toen dit jaar een meisje van 12 mij vertelde dat ze samen met mamma de wereld van Sofie las voelde ik mij heel gelukkig. Geluk is ge-lukken.
Kinderen op die leeftijd zijn heel gevoelig voor levensvragen en filosofie.
Onze Westerse liberale humanistische cultuur wordt aan alle kanten uitgedaagd.
Van de kant van de koloniserende islam , het Rusland van Poetin en het Chinese staatskapitalisme. Om er maar een paar te noemen. Maar de grootste uitdaging ligt in het hervinden van ons zelf.
Wij kennen vaak onszelf niet meer.
Onze christelijk wortels worden niet meer herkend. Leg jonge mensen maar eens uit welke rol de religie in de 16e eeuw speelde in onze staatsvorming.
Lees de Acte van Verlaetinghe uit 1581 er maar op na. De vorst die geen goede herder meer was voor syne ondersaten. De formulering kwam recht uit de bijbel.
Hoe kun je een kathedraal begrijpen zonder een basale kennis van de christelijke theologie ?
Of waarom religie zo sterk aanwezig is in de stichting van de Verenigde Staten.
Het is zoals een mens die gespeend van iedere kennis over het boeddhisme kijkt naar een Tibetaanse tempel.
Of die de Dalai Lama alleen kent als een man die louter lachend de wereld rondgaat.
Zonder kennis geen inzicht.
Daar ligt onze opdracht in het vak geschiedenis : kennis , weten , logos !

Dit is een gedeelte uit mijn afscheidsspeech bij mijn pensionering

mr Lee

De Holocaust 1933-1945

Czeslava Kwoka , een Pools meisje een van de duizende kinderen die stierven in Auschwitz. Ze werd 14 jaar........

Czeslava Kwoka , een Pools meisje.Een van de duizenden kinderen die stierven in Auschwitz. Ze werd 14 jaar……..

imageimage

De Holocaust was de massale vernietiging van mensen door de nazi’s omdat zij Joden waren…….

Slavische mensen , zoals Polen en Russen werden als Untermenschen beschouwd evenals Roma en Sinti. Zij waren de slaven van het Derde Rijk en ook voorbestemd voor vernietiging……..

Anti semitisme is een gif dat nog steeds verspreid wordt. En niet alleen in Europa. Met name in het midden oosten wordt de jodenhaat sterk gepropageerd en via de sociale media verspreid. Allochtone jongeren in ons land ontkennen soms de feiten en beweren dat dit toch ook een mening is. Docenten geschiedenis durven soms in klassen met veel moslim leerlingen het onderwerp niet ter sprake te brengen. De propaganda uit het midden oosten doet zijn werk.De Holocaust , de moord op zes miljoen Joden , wordt daar in die landen en op sociale media verheerlijkt. Geschiedenis zoekt naar de feiten. En als de bronnen spreken kan er van ontkenning van wat gebeurd is geen sprake meer zijn en moet de geschiedenis geaccepteerd worden als feit.

Een mening zonder bewezen feiten is als een huis gebouwd op drijfzand.

image

Maar ook in extreem rechtse kringen doet jodenhaat weer opgeld. In de westerse landen ontkennen neo-nazi’s de Holocaust. Berucht is het werk van de Brit David Irving.

De Holocaust was een onvoorstelbare uitbarsting van haat en ideologische ontaarding uit een verschrikkelijke tijd die nu achter ons ligt. Maar het beest van haat loert weer rond.

 

Lees op de pagina HOLOCAUST een kort overzicht van de Britse historicus Martin Gilbert

link :

https://rythoviaan.wordpress.com/holocaust/

United States Memorial Holocaust Museum :

https://www.ushmm.org/

Aktion Reinhard Camps :

http://www.deathcamps.org/

Registratie in Auschwitz

Vrijheid is niet vanzelfsprekend


Wij denken vaak dat persoonlijke vrijheid de gewoonste zaak van de wereld is. Maar is dat wel zo ? Als we in onze wereld rondkijken dan wordt het snel duidelijk dat dit niet zo is.

Mensen in bv Noord Korea zijn in niets vrij. Hun leven wordt totaal in alle aspecten beheerst door de communistische staat waarin zij leven. Sommige volken worden overheerst door anderen en kennen geen vrijheid om te bepalen wat zij willen. Een voorbeeld zijn ook de Tibetanen die sinds 1950 overheerst worden door de Chinezen. Hun cultuur wordt vernietigd en hun mensenrechten zwaar geschonden.

Mensen in islamistische landen die openlijk het geloof verlaten riskeren de dood. Christenen en andere gelovigen in die landen zijn tweederangs burgers zonder echte burgerrechten. Vaak vallen zij ten prooi aan vervolging en moord. De vrouwen zijn niet gelijk aan de man en moeten zich als zodanig gedragen.

In 1948 stelden de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van de mens op. Het was direct na de tweede wereldoorlog en men was heel optimistisch dat de wereld snel vooruit zou gaan in ontwikkeling en vrijheid. Nu zijn mensenrechten-schendingen aan de orde van de dag. Denk maar aan het Midden Oosten of Afrika.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Alleen in landen waar de rechten van de mens gerespecteerd worden en waar de bevolking zelf in een democratisch systeem kan meebeslissen is persoonlijke vrijheid gewaarborgd.

Maar ook in Europa is de persoonlijke vrijheid pas vrij recent. In de opvattingen van historische politieke denkers vinden we gedachten over vrijheid terug en zien we dat ze nadachten over politieke systemen die de persoonlijke vrijheid van de mens konden garanderen.

De absolute koningen in de 16e t.m. de 18e eeuw duldden geen vrijheid. Je godsdienst was bepaald en je moest voldoen aan allerlei eisen , voorschriften en gebruiken die het je onmogelijk maakten om echt vrij te zijn. Het individu was meestal ondergeschikt aan de gemeenschap waartoe hij behoorde.

In de zeventiende eeuwse  Republiek kon je vrij ademen maar waren er toch nog grenzen aan die vrijheid.
denk maar aan de filosoof Spinoza die zijn werk niet durfde te publiceren. Toch zou de Republiek de inspiratie gaan vormen in Europa en Amerika om vrijheid te gaan waarborgen voor de burgers. Veel schrijvers en filosofen konden toch hun werken in de republiek publiceren . Iets wat ze uit angst voor vervolging in hun eigen land anders niet konden doen. Een voorbeeld hiervan is Descartes die zijn werk in Nederland liet uitgeven. In het Frankrijk van Lodewijk XIV was voor hem geen plaats.
De Schotse filosoof John Locke (1632 – 1704 ) doceerde in Leiden. Hij werkte het idee uit dat een vorst onder contract stond bij de burgers. Schond hij het vertrouwen van de burgers dan hadden die het recht hem af te zetten. In 1581 hadden de Nederlanders al hun vorst Filips II afgezet omdat hij de afspraken niet zou na komen. Locke werd geinspireerd door dit voorbeeld. Hij leefde tijdens de gebeurtenissen van de Glorious Revolution waarin de nieuwe koning Willem III het parlement het laatste woord moest geven.
Persoonlijke vrijheid is niet vanzelfsprekend maar kent een lange voorgeschiedenis. Die gaan we uitzoeken.

 

Het probleem van de islamitische eer

 

Door Dilan Yesilgoz

Maak de culturele component van ‘Keulen’ bespreekbaar.

Wat in Duitsland gebeurde , de massale aanranding van niet islamitische Duitse vrouwen op nieuwjaarsnacht 2017 in Keulen, voltrekt zich in andere vorm en op andere schaal al decennia onder onze neus.

‘Hachouma!’ riep het driejarige meisje verschrikt naar mij. Ik had het dochtertje van mijn Marokkaans-Nederlandse kennis een liefkozende tik op haar billen gegeven toen ze langs mij liep. ‘Hachouma!’ riep ze nog een keer, terwijl ze mij nu boos aankeek.

‘Wat zegt ze?’ vroeg ik mijn kennis. ‘Hachouma, je mag niet aan haar billen komen, dat is niet fatsoenlijk,’ antwoordde de moeder van het meisje met een trotse blik in haar ogen.

Nu, ruim tien jaar later, moet ik weer aan dit voorval denken. Na de massa-aanranding in Keulen, waarbij de verdachten afkomstig zijn uit Noord-Afrika, Irak, Syrië en Afghanistan, staat de vraag centraal of cultuur bij (seksueel) geweld jegens vrouwen een rol speelt.

Een aanranding op deze schaal verdient immers een nadere blik op de dadergroep. Wat is het profiel, wat hebben deze mensen gemeen, wat bewoog ze om zoiets verschrikkelijks te doen?

Drogredenen

De drogredenen vliegen ons om de oren. Cultuur zou geen enkele rol spelen, immers ‘blanke mannen randen ook vrouwen aan’. Of mensen zeggen er openlijk liever niet over te praten uit angst om Geert Wilders munitie te geven.

Ook veelgehoord is de stelling: ‘Grenzen dicht voor asielzoekers, daarmee pakken we het probleem aan.’ Elk hier genoemd argument is gefundeerd op onderbuikgevoelens en emotie. Met een degelijke analyse hebben de redeneringen weinig te maken.

Het Amsterdamse VVD-raadslid Dilan Yesilgöz (38) is van de pittige meningen, ook over ‘Keulen’. Ze waardeert echte vluchtelingen. Die zijn helemaal niet zielig, juist sterk. Lees het interview >

Voor de beantwoording van de vraag of cultuur een relatie heeft met (seksueel) geweld, maakt het primair niet uit of de daders van de aanrandingen in Keulen asielzoekers waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst.

Hun verwerpelijke gedrag is te herleiden tot het begrip ‘eer’, dat een centrale rol speelt in al deze culturen. De massa-aanrandingen zijn daarmee, met de informatie die we nu hebben, cultuurgerelateerd en illustratief voor een groot probleem dat al decennia leeft in onze samenleving.

Kuisheid

Een letterlijke vertaling van wat de peuter mij tien jaar geleden toewierp, is lastig te geven. Hachouma in het Arabisch, ayip in het Turks – ‘schaamte’ en ‘kuisheid’ komen het dichtstbij.

Het is een fatsoenscode die bestaat uit ontelbare gewoontes en gebruiken gericht op het beschermen van de kuisheid van de vrouw, wat op jonge leeftijd al wordt ingevuld. De eer van een vrouw is gekoppeld aan haar kuisheid en de eer van de man aan het hebben van kuise vrouwelijke familieleden.

De kuisheid van de vrouw kent gradaties, maar de belangrijkste maatstaf is hoe de gemeenschap over een vrouw oordeelt. Een roddel kan al reden zijn voor verstoting, of erger.

Eerverlies

Per groep of gemeenschap gelden hiervoor verschillende normen en regels. Gezien worden met een man die niet tot de familie behoort, kan eerverlies tot gevolg hebben, maar dat kan ook al na roken op straat of ‘te bloot’ gekleed gaan. De beoordeling door de omgeving gebeurt continu.

Als een vrouw zich niet aan de gedragscodes houdt, schendt zij de familie-eer en daarmee de eer van de mannelijke leden van haar familie. De mannen in de familie moeten optreden tegen deze vrouw om hun positie en status binnen de gemeenschap te behouden of te herstellen. Niet zelden worden de mannen hiertoe ook aangemoedigd door andere vrouwelijk leden.

Homoseksualiteit

Eerherstel kan op verschillende manieren gebeuren. Eerwraak, of eermoord, is het uiterste middel om de familie-eer te herstellen. Jaarlijks zijn er honderden meldingen van eerwraak, in 2013 werden in Nederland twintig mensen vermoord met dit motief. De slachtoffers zijn niet altijd vrouw. Homoseksualiteit wordt bijvoorbeeld ook gezien als eerschending.

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld ten behoeve van eerbescherming of eerherstel. Denk aan niet mee mogen op schoolkamp als meisje, of nergens naartoe mogen zonder begeleiding van een oudere broer, onder dwang geïsoleerd leven, gedwongen worden uitgehuwelijkt, achterlating, et cetera.

Deze zaken komen op grote schaal voor in Nederland, maar slechts een paar dappere strijders verzetten zich ertegen. Voor de rest is wegkijken altijd een comfortabele optie geweest. ‘Keulen’ kan dit, hoop ik, veranderen.

Korte rokjes

Want de fatsoenscode werkt ook de andere kant op. Een vrouw die zich niet fatsoenlijk gedraagt, dus die zich bijvoorbeeld mooi opmaakt, korte rokjes draagt, zich vrij beweegt in de buurt van mannen of alcohol drinkt, kent geen eer. Dat heet ‘Namussuz’ in het Turks, overigens een veel gebruikt scheldwoord, ook in Nederland.

En een vrouw zonder eer, is een vrouw voor het grijpen. Zeker als zij niet behoort tot de directe omgeving van de betreffende man(nen). Dus als een vrouw midden in de nacht op een druk plein vol mannen feest staat te vieren, is zij vrij weinig waard – of zij nou een Duitse, een Marokkaanse of een Syrische is. Een fatsoenlijk meisje is ze in elk geval niet.

Een Keulse imam gaf onlangs aan dat de aanrandingen in zijn stad de schuld waren van de vrouwen zelf. Immers, ‘ze waren halfnaakt en hadden parfum op’. We reageerden allen geschokt, maar in feite worden meisjes en vrouwen al decennia, ook in ons land, onderdrukt, klein gehouden en mishandeld met dergelijke verwerpelijke codes en de bijbehorende consequenties bij schending ervan.

Potentiële verkrachter

Wat precies is gebeurd in Keulen, moet nog blijken. Maar gezien het profiel van de verdachten en de (deels anonieme) verklaringen van de politie, is het zeer reëel om te stellen dat de massa-aanranding een belangrijke culturele component kent.

Let op: op geen enkele wijze kan daarmee worden gezegd dat iedere man die leeft bij strenge erecodes een potentiële verkrachter is. Dat zou onjuist zijn. Maar laten we niet doen alsof we geen flauw idee hebben van wat in Duitsland gebeurde, terwijl het al decennia onder onze neus gebeurt, zij het in andere vormen en op andere schaal.

Wegkijken mag niet meer. Dit moet bespreekbaar worden gemaakt, opdat geen enkel meisje van drie meer weet wat ‘hachouma’ betekent en geen vrouw meer slachtoffer wordt.