Gandhi en de Indiase onafhankelijkheid

Advertenties

Het Rijk van Ashoka 265 v Chr.

het Rijk van Ashoka in 265 v Chr.

Asoka de Grote (of AshokaAśoka) was de heerser van het Mauryaanse Rijk van 268 tot 231 voor Christus. Na een bloedige en gewelddadige overwinning op Kálinga, een combinatie van het huidige Orissa en Andhra Pradesh, kreeg hij spijt van het leed dat hij met deze oorlog anderen had aangedaan, en bekeerde zich tot het boeddhisme. De naam Asoka is Pali voor “vrij van zorgen, vrij van leed, vrij van verdriet”.

Asoka erfde en verenigde een enorm grondgebied, groter dan het huidige India. Tot zijn rijk behoorde het grootste deel van het Indische subcontinent, van het huidige Afghanistan tot Bengalen en zo ver zuidwaarts als Mysore.

Asoka was de zoon van de Mauryaanse keizer Bindusara en een koningin genaamd Dhamma. Asoka had verscheidene oudere broers en zussen en één jongere: Vitasoka. Wegens zijn voorbeeldige intellect en strijdvaardigheid wordt gezegd dat hij de favoriete kleinzoon was van zijn grootvader Chandragupta Maurya, die zijn land tegen de invallen van Alexander de Grote beschermd had. De legende gaat dat toen Chandragupta Maurya zijn imperium voor het jaïnistische monniksleven verruilde, hij zijn zwaard wegwierp. Asoka vond het zwaard en hield het.

Koning Asoka wordt in alle boeddhistische scholen als een grote promotor en beschermer van het boeddhisme beschouwd, en als het voorbeeld van een ideale, vredesgezinde en rechtvaardige koning, die het beste met zijn volk voorheeft.

In 250 v Chr. vond onder de patronage van koning Asoka de derde boeddhistische raadsvergadering plaats. Na afloop van deze raadsvergadering zond koning Asoka verscheidene groepen monniken naar verschillende regio’s in de aan hem bekende wereld, waaronder de Griekse staat Bactria, Nepal, Birma, Sri Lankaen mogelijk ook naarAlexandrië  (in het huidige Egypte), Antiochië (in het huidige Turkije) en Athene.

 Vroege geschiedenis van het boeddhisme voor meer informatie over de bekering en boeddhistische missies van koning Asoka.

De pilaren van Asoka

Bestand:Emblem of India.svg

Het huidige embleem van India is een weergave van de top van een van de pilaren van koning Asoka, gevonden in Sarnath. Ook de vlag van India bevat een onderdeel van dezelfde pilaar. Koning Asoka liet deze pilaren op belangrijke plaatsen in zijn rijk neerzetten, met inscripties over het religieuze leven, zijn beleid als koning en over hervormingen die hij doorvoerde. De religieuze inscripties betreffen veelal praktische boeddhistische leringen, maar ook leringen van andere religies als het jaïnisme en het brahmanisme. In deze inscripties maande koning Asoka zijn volk ook aan om religieuze tolerantie te praktiseren.

De Britse auteur H.G. Wells schreef over koning Asoka:

«In de geschiedenis van de wereld zijn er duizenden koningen en keizers geweest die zich ‘grootheid’, ‘majesteit’ en ‘edelachtbare’ noemden. Zij glansden voor een kort ogenblik, en verdwenen snel. Maar Asoka glanst en glanst helder als een heldere ster, zelfs tot de dag van vandaag.»

De Edicten van Ashoka vind je hier :

http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/ashoka.html

Een van de zuilen van Ashoka ( Lumbini Nepal) foto : mr. Lee 2011

Anoushka Shankar

De muziek uit India is prachtig. Ze is een uitdrukking van de mythologie en de religie van India. De sitar is het belangrijkste snaarinstrument in de Indiase muziek. Een van de beste Indiase sitar-speelsters is Anoushka Shankar, de dochter van de grote Ravi Shankar. Het kost even moeite om te gewennen aan de andere muziektaal van de Indiase cultuur. Maar je zult een puur genoegen vinden in duizenden vormen van muziek , dans en expressie. Geniet ervan door je open te stellen. Veel muziek die ons vandaag overspoelt heeft weinig kwaliteit omdat het zielloze commerciele muziek is. Meer van het zelfde. Ik zelf leerde de Indiase cultuur kennen in 1970 en was meteen verkocht.


Vader Ravi speelt met zijn dochter. Pure liefde !

Anoushka speelde in 1997 met haar vader in Birmingham ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid van India en Pakistan.

Toen Beatle George Harrisson stierf in 2003 gaf Anoushka Shankar een herinneringsconcert in de Royal Albert Hall in Londen.

Uitwisseling van culturen.