Mussolini en het fascisme

Na WO 1 braken er in Italië op het platteland overal socialistische opstanden van landarbeiders uit. Bernardo Bertolucci verfilmde dit in “Novecento” een epos dat de geschiedenis van de opkomst van het fascisme centraal stelde . In onderstaand fragment zie je hoe deze opstand plaatsvond. De landeigenaren sloten zich aan bij het fascisme. Zij sloegen met geweld en terreur de opstanden neer.


In 1922 trokken de zwarthemden van Mussolini op naar Rome.Koning Vittore Emanuele III werd bevreesd en installeerde Mussolini als premier. Binnen twee jaar was alle weerstand neergeslagen.De fascistische dictatuur van “il Duce” was begonnen.