Mindmapping

Mindmapping  Zelf een mindmap maken Wat is mindmapping eigenlijk?

Mindmapping is een methode waarmee je gedachten kunt ordenen en visueel in kaart kunt brengen en is bedacht door de britse psycholoog en auteur Tony Buzan. Het is een ideaal middel om creatief denken op gang te brengen. De term ‘mindmapping’ betekent dan ook het ‘in kaart brengen van de geest’. Een mindmap is in feite een visuele weergave van woorden, gedachten en ideeën waarbij er telkens wordt uitgegaan van één centraal woord of idee waar vanuit associaties worden bedacht en getekend.

Mindmapping is een krachtig middel om je gedachten inzichtelijk te maken voor anderen en om problemen mee op te lossen en om creativiteit mee op gang te brengen. De mindmap-techniek sluit perfect aan bij de natuurlijke werking van de hersenen doordat het feitelijk associaties in de hersenen in kaart brengt.

Associaties in kaart brengen met mindmapping

Associaties zijn verbanden tussen begrippen of woorden die worden gevormd door het vinden van overeenkomsten en verschillen. We leren de wereld om ons heen kennen door het aanmaken van associaties in de hersenen. Bij het maken van een mindmap maak je de associaties visueel en breng je ze duidelijk in kaart waardoor de samenhang van ideeën overzichtelijker is en het makkelijker is om nieuwe dingen te verzinnen. Door te mindmappen worden niet alleen je associaties inzichtelijk gemaakt maak komen er ook steeds meer nieuwe ideeën uit; iedere associatie levert namelijk gemiddeld 3 nieuwe associaties op.

Regels voor mindmapping

De regels die je dient te hanteren bij mindmappen zijn afhankelijk van het gestelde doel. In principe kun je stellen dat bij mindmapping dezelfde regels gelden als bij brainstormen: er zijn geen regels. Zoveel mogelijk ideeën spuien vanuit één startpunt is de basis. Schrijf vervolgens zoveel mogelijk op wat er in je opkomt en associeer zoveel als je kan. Vormen, kleuren en stippellijnen zijn uitstekende hulpmiddelen om een mindmap nog overzichtelijker te maken.

Zelf een mindmap maken

Mindmapping is door iedereen binnen no-time te leren. Een aanrader, want je hebt er een leven lang plezier van. Om zelf een mindmap te maken kun je simpelweg de volgende stappen gebruiken:

1. Pak een zo groot mogelijk vel papier en verschillende kleuren stiften
2. Schrijf het onderwerp van je mindmap in het midden van het papier
3. Maak vanuit dit onderwerp vertakkingen naar verschillende ideeen / associaties
4. Breng verbanden aan in de verschillende onderdelen
Als je klaar bent met mindmapping heb je een overzicht van je ideeën en mogelijkheden en kun je aan de slag met het omzetten van je mindmap naar een concreet actieplan.

Concrete tips voor mindmapping

– Bedenk van tevoren wat je wil bereiken
– Limiteer jezelf niet: schrijf zoveel mogelijk gedachten op papier
– Probeer je gedachten concreet te omschrijven
– Denk vooraf niet teveel na over een structuur
– Maak niet teveel niveaus in de takken

Advertenties