Socialisatieproces

socialisatie

Praktische opdracht

 

Je gaat de aflevering Puberruil Nico en Akwasi in de klas bekijken. Dit filmpje gebruiken we om een voorbeeld te geven van hoe een socialisatieproces verloopt (zie Bron 3, blz. 23). Aan de hand hiervan leer je veel nieuwe begrippen uit het thema Jongeren en politiek.

 

Gebruik de dikgedrukte begrippen hieronder bij het beantwoorden van alle vragen. Jullie werken in tweetalen.

 

Aflevering Puberruil Nico en Akwasi

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/26679/Puberruil.html

 

Deel 1. Hoe zijn de jongens in het begin?

Opdracht 1 t/m 4 gaan over hoe Nico en Akwasi zijn aan het begin van hun verblijf bij het gastgezin.

 

 • Het gezin  van Nico en Akwasi

 

De aflevering begint met een beschrijving van het gezin van Nico en Akwasi. Er zijn verschillen maar ook overeenkomsten in hun gezinnen. Wat zie en wat herken je?

 • Noem minstens twee waarden uit het gezin van Nico en het gezin van Akwasi.
 • Noem bij elke waarde een norm, die in dat gezin geldt.
 • Noem bij elke waarde en norm een gewoonte, die in dat gezin geldt.

 

Waarde Norm Gewoonte
Nico
Akwasi

 

 • Identiteit (blz. 23)

 

Nico en Akwasi hebben verschillende achtergronden, kenmerken en ervaringen.

 • Noem één aangeboren en ‘’en aangeleerde eigenschap (blz. 19) van Nico en van Akwasi?

 

Aangeboren Aangeleerd
Nico
Akwasi

 


 • Omgaan met anderen

 

Voordat de jongeren hun gastgezinnen ontmoeten vertellen ze kort in wat voor soort situatie zij niet terecht zouden willen komen. Ze hebben het ook over racisme.                                                                      (Zie 00:00 – 00:20 en 02:23 – 03:03)

 

 • Wat vinden de jongeren over mensen uit een andere etnische groep?
Mening over mensen van een andere etnische groep
Nico
Akwasi

 

 • A De eerste ontmoeting met het nieuwe gezin

 

Nico en Akwasi mogen eindelijk hun gastgezin ontmoeten. (Zie 04:34 06:43)

 • Hoe worden de jongens begroet? Zie je overeenkomsten in de manier waarop de jongens worden ontvangen?

 

Begroeting door het andere gezin
Overeenkomsten

 

 1. B De eerste ontmoeting met het nieuwe gezin

Nico en Akwasi reageren heel anders op hun gastgezin. Zie je verschillen in hun gedrag? Hoe reageren zij op hun nieuwe omgeving. (Zie 06:44 12:22)

 

Akwasi Nico
Verschillen ·

·

·

·

·

·

 

 1. Generatieconflict

 

Stelling: Er is een generatieconflict tussen Nico en zijn vader, maar niet tussen Akwasi en zijn moeder.

 

Is deze stelling waar? Leg je antwoord uit. Zoek eerst op in je boek wat een generatieconflict precies is. Leg daarna uit of je het dan eens bent met de stelling of niet.

 

Definitie
Generatieconflict is:
Mening over stelling

 

 

 


Deel 2. Wat gebeurt er tijdens de Puberruil?

Opdracht 6 t/m 8 gaan over wat Nico en Akwasi meemaken en hoe ze zich aan de nieuwe omgeving aanpassen.

 

 • Botsing normen en waarden

 

Akwasi vindt sport en gezondheid belangrijk (waarden). Van zijn moeder mag hij niet roken, drinken en drugs gebruiken (normen).

 • Wat is zijn reactie bij de ontmoeting met de vrienden van Nico? Beschrijf de normen/waarden die bij de vrienden van Nico horen. (Zie 08:1008:59)

 

Waarde Norm
Akwasi
Vrienden van Nico

 

 • Werk

 

In de loop van de aflevering wordt het duidelijk dat Akwasi en Nico verschillen in hun kijk op werk.

 • Hoe denken Akwasi en Nico over werk?

Je kunt, als je goed nadenkt, dit verschil wel verklaren. Je weet namelijk iets over de waarden en normen uit het gezin van Nico en Akwasi en de manier waarop hun ouders hen opvoeden.

 • Hoe kun je het verschil in mening over werk verklaren als je denkt aan hun achtergrond?

 

Mening over werk Verklaring voor de mening
Akwasi
Nico

 

Roldoorbrekend gedrag en polarisatie

Nico en Akwasi krijgen allebei kleren aan, die ze normaal nooit zouden dragen. Ze vinden het allebei niet zo leuk, maar dragen de kleren wel. Dit is een voorbeeld van roldoorbrekend gedrag.

 

 1. Zoek in je boek op wat ‘roldoorbrekend gedrag’ precies betekent. Typ de definitie hieronder.

 

Definitie
Roldoorbrekend gedrag is:

 

Stelling: Roldoorbrekend gedrag kan mensen helpen hun vooroordelen te overwinnen.

 

 1. Ben je het eens met de stelling? Geef minstens één argument om je mening te onderbouwen.

 

Mening Argument(-en)
Ik ben het met de stelling eens / oneens, want

 

Verschillen tussen mensen kunnen leiden tot polarisatie.

 

 1. Zoek in je boek op wat ‘polarisatie’ precies betekent. Typ de definitie hieronder.

 

Definitie
Polarisatie is:

 

Stelling: De verschillen tussen Akwasi en de vrienden van Nico leiden tot polarisatie.

 

 1. Ben je het eens met de stelling? Geef minstens één argument om je mening te onderbouwen

 

Mening Argument(-en)
Ik ben het met de stelling eens / oneens, want

 

 • Groepsidentificatie en socialisatieproces

 

Groepsidentificatie betekent dat je je verbonden met een groep mensen voelt omdat je dezelfde kenmerken en gewoonten hebt (blz. 30). Het proces om een nieuwe groep te leren kennen en erbij te horen noemen we socialisatieproces. Er zijn drie belangrijke stappen die iedereen van ons doormaakt als we nieuwe groep mensen ontmoeten en daarbij willen horen – (1) imitatie, (2) sociale controle en (3) internalisatie. Maak de opdrachten A, B en C.

 

 1. Imitatie (blz.22)

Bij een groep horen betekent dat je ongeveer dezelfde waarden hebt. Vaak moet je ook je gedrag aanpassen zodat het beter bij de cultuur binnen de groep past. Een voorbeeld hiervan is hoe je eruit ziet.

 • Hoe worden kleding in het programma gebruikt om een “wij-gevoel” op te roepen bij Akwasi en Nico (blz. 31)?

 

 

 

 1. Sociale controle

Als mensen proberen zich aan te passen aan de cultuur binnen een groep is de reactie van de anderen belangrijk. De rest van de groep kan bepaald gedrag positief of juist negatief beoordelen. Die reacties noemen we positieve en negatieve sancties (blz. 22).  Als mensen op elkaars gedrag reageren, ontstaat er sociale controle.

 • Nico neemt het werk van Akwasi tijdelijk over. De baas probeert Nico te helpen bij het werk. Noem een voorbeeld van een positieve en een negatieve sanctie die de baas gebruikt?            (Zie 15:4216:57 en 26:23 – 27:15)

 

Positieve sanctie
Negatieve sanctie

 

 

 1. Internalisatie

Als je de normen en waarden binnen een groep of cultuur vanzelfsprekend vindt, hoef je niet meer op je gedrag te letten. Dit gaat automatisch goed. Dat noemen we internalisatie (blz. 23) – je hebt de normen en waarden van de groep je eigen gemaakt.

 • Geef een voorbeeld van internalisatie voor Nico en Akwasi?

 

Nico Akwasi
Geïnternaliseerd gedrag

 

 

 

 

 • Terugblik op de afgelopen week

 

 • Wat vinden Akwasi en Nico van hun tijd in hun gastgezinnen?                                                         (Zie 30:01 en 30:51 en 31:1434:52)
Mening over gastgezin
Nico
Akwasi

 

 • Kijk nog eens terug naar je antwoord bij vraag 3. Hebben Akwasi en Nico hun vooroordelen veranderd? Wat zegt Akwasi bijvoorbeeld over de vrienden van Nico?                                          (Zie 31:2433:03 en 33:3734:06)

 

Mening over mensen van een andere etniciteit aan het einde van de week
Nico
Akwasi

 

 • Wat is het advies dat Akwasi aan Nico zou willen geven? Wat is de achterliggende waarde hierin? (Zie 31:2433:03)
 • Wat is het advies die jij aan Nico en Akwasi zou willen geven? Gebruik zo veel mogelijk begrippen uit het thema ‘Jongeren’, die we in deze opdracht hebben gezien.

 

 

Ben je benieuwd naar hoe het 10 jaar later met Nico en Akwasi gaat, kijk dan hier:

http://www.npo.nl/puberruil-10-jaar/12-04-2016/KN_1680122

Advertenties