Duitse gebiedsuitbreiding 1938 – 1939

Hitler tekent op 30 september 1939 het Verdrag van Munchen waarbij de Tsjechen afstand moesten doen van hun grensgebieden , het Sudetenland. Op 13 maart 1939 viel Hitler alsnog Tsjechië binnen en annexeerde hij het als het zg. Protectoraat Bohemen Moravië.

In augustus 1939 sloot hij het non agressie pact met Stalin. Dit monsterverbond gaf hem de vrije hand In Polen en later in 1940 in West Europa.

Kijk op :

https://wp.me/p261gS-ZA

Op 1 september 1939 viel Nazi Duitsland Polen binnen en was de tweede wereldoorlog een feit. Jaren van apeasement konden niet voorkomen dat de dictator de wereld in de afgrond stortte.

Geheime afspraken met de Sovjets brachten een Poolse deling. Stalin had tijd gekocht en het Oost Poolse gebied alsmede de Baltische staten werden door de Sovjets bezet.

Wie Mein Kampf las kon echter weten dat het niet hierbij zou blijven. Op 22 juni 1941 vielen de Nazi’s de Sovjet Unie binnen. De Vernichtungskrieg was begonnen. Miljoenen mensen werden het slachtoffer van de rassenwaan en agressie van de Nazi’s.

Advertenties